Folklórne skupiny


Folklórna skupina Šašina

Vedúci: Denis Jurtinus
Miesto: Jaklovce

Dedinská folklórna skupina BOROVNIČAK

Vedúca: Mgr. Jana Fabryová
Miesto: Vojkovce

Dedinská folklórna skupina BRIŽEČKY

Vedúca: Ing. Andrea Šutyová
Miesto: Spišský Hrušov

Dedinská folklórna skupina ČERVENA CHUSTEČKA

Vedúca: Janka Fecková
Miesto: Jaklovce

Dedinská folklórna skupina DOMKOVA

Vedúca: Janka Horváthová, Adela Kyjovská
Miesto: Olcnava

Dedinská folklórna skupina FOLKMARČANKA I.

Vedúca: Anna Kleinová
Miesto: Veľký Folkmar

Dedinská folklórna skupina HARIHOVČAN

Vedúci: Helena Geletková
Miesto: Harichovce

Dedinská folklórna skupina IĽAŠOVIAN

Vedúca: Valéria Kráčkova
Miesto: Iliašovce

Dedinská folklórna skupina JADLOVEC

Vedúci:  Ing.Jozef Gajdoš
Miesto: Margecany
tel.č.:  0944 103 925
e-mail: jozefgajdos11@gmail.com

Dedinská folklórna skupina  JAMNÍČAN

Vedúca: Elena Uhrinová
Miesto: Jamník

Dedinská folklórna skupina JEDLINKA

Vedúci: Mgr. Lukáš Mackovjak
Miesto: Kojšov

Dedinská folklórna skupina KALINA

Vedúca: Mária Šelembová
Miesto: Kolinovce

Dedinská folklórna skupina KAĽAVČAN

Vedúca: Petra Onderčinová
Miesto: Kaĺava

Dedinská folklórna skupina KLIPERČAN

Vedúca: Jarmila Mariančíkova
Miesto: Žakarovce

Dedinská folklórna skupina KLUKNAVČANKA

Vedúca: Mgr. Gabriela Kyseľová
Miesto: Kluknava

Dedinská folklórna skupina KOJŠOVAN

Vedúci: PhDr. Andrej Petrov
Miesto: Kojšov

Dedinská folklórna skupina MARKUŠOVČAN

Vedúci: Štefan Krčmár
Miesto: Markušovce

Dedinská folklórna skupina MATIČIAR

Vedúca: Eva Verbová
Miesto: Veľký Folkmár

Dedinská folklórna skupina OĽIŠAVČAN

Vedúca: Mária Kramárová
Miesto: Letanovce

Dedinská folklórna skupina PORAČAN

Vedúca: Helena Macalová
Miesto: Poráč

Dedinská folklórna skupina  FOLKMARČANKA II.

Vedúca: Zuzana Petkáčová
Miesto: Veľký Folkmar

Dedinská folklórna skupina SLOVINKA

Vedúca: Helena Perháčová
Miesto: Slovinky

Dedinská folklórna skupina SMIŽANČANKA

Vedúca:  Mgr. Viktória Svetkovská
Miesto: Smižany

Dedinská folklórna skupina ZAVADČANKA

Vedúca: Alžbeta Bučková
Miesto: Závadka

Dedinská folklórna skupina TEPLIČAN

Vedúci: Ing. Alojz Timko
Miesto: Teplička nad Hornádom


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.