POVINNÉ INFORMÁCIE

v zmysle 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

MENO INŠTITÚCIE

Spišské osvetové stredisko

ADRESA

Spišské osvetové stredisko, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves

e-mail: osvetasnv@osvetasnv.sk

ZÁKLADNÝ PRACOVNÝ ČAS:

Pondelok – piatok: 7:30 – 15:30

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO ORGANIZÁCIE (IČO)

31297668

SPÔSOB ZRIADENIA

V zmysle Zriaďovacej listiny Košického samosprávneho kraja zo dňa 1.4.2002 pod číslom 2002/00288-19

ŠTATUTÁR ORGANIZÁCIE

Mgr. Monika Tkáčová, poverená riadením

 

 


Povinné informácie rok 2020


Zriaďovacia listina

Zmluvy

Faktúry

Objednávky

Verejné obstarávanie

Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Rozbory

EK pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK _VZOR

Etický kódex SOS

Koncepcia rozvoja kultúry v KSK 2020 – 2025 (2030)

Benefit pre darcov krvi

 


Povinné informácie rok 2019


Zriaďovacia listina

Zmluvy

Faktúry

Objednávky

Verejné obstarávanie

Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Rozbory

EK pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK _VZOR

Etický kódex SOS

Koncepcia rozvoja kultúry v KSK 2020 – 2025 (2030)

Benefit pre darcov krvi

 


Povinné informácie rok 2018


Zriaďovacia listina

Zmluvy

Faktúry

Objednávky

Verejné obstarávanie

Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Rozbory

 


Povinné informácie rok 2017


Zriaďovacia listina

Zmluvy

Faktúry

Objednávky

Verejné obstarávanie

Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Rozbory

 


Povinné informácie rok 2016


Zriaďovacia listina

Zmluvy

Faktúry

Objednávky

Verejné obstarávanie

Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Rozbory


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.