Spevácke zbory detské


Detský spevácky zbor pri ZŠ Povýšenia Sv. Kríža Smižany

Vedúca: Mgr. Ľubica Halečková
Miesto: Smižany

Detský spevácky zbor pri ZŠ v Spišských Tomášovciach

Vedúca: Ľubica Dovalová
Miesto: Spišské Tomášovce

Detský spevácky zbor VLAŠANČEK

Vedúca: Mgr. Jarmila Forgáčová
Miesto: Spišské Valchy


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.