Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2019

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
za rok 2019

 

[table id=22 /] 


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.