Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za I. štvrťrok 2018:

[table id=23 /]


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.