Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za IV. štvrťrok 2018

[table id=25 /]
Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.