NázovPopis aktivít a výstupov
2018:
46. spišské folklórne slávnostiUchovávanie tradícií, prezentácia tradičnej ľudovej kultúry regiónu Spiša.
AMFO 2017 - krajská súťaž Zapojiť amatérskych fotografov z Košického kraja do najstaršej a najprestížnejšej
postupovej súťaže na Slovensku.
Fajna folklórna fotkaPrezentácia tradičnej ľudovej kultúry prostredníctvom fotografického média a zároveň podporiť lokálnych neprofesionálnych fotografov v ich tvorbe.
Umenie v parkuVýstava pre neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov prostredníctvom vizuálneho jazyka. Umenie vsadené do voľného priestranstva.
Workshop vedúcich a dirigentov speváckych zborovRozvoj zborového spevu na Spiši. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Rok zborového spevu "Slovensko spievaj 2018".
Vzdelávacie aktiviti - tradičná a miestna kultúra - SOSMušky raja -5. ročník. Trávenie voľného času počas 5 dní letných prázdnin. Školenie pre vedúcich folklórnych kolektívov na Spiši - 6. ročník.
Vzdelávacie aktivity - UMENIE - SOSWOPREVEDIS - vzdelávanie vedúcich detských divadelných súborov z regiónu Spiša počas víkendu. SPIŠSKÝ OBJEKTÍV - vzdelávanie neprofesionálnych filmárov. COMPOSITION AND DECOMPOSITION - plenér pre výtvarníkov amatérov. DUŠA FOTOGRAFA - 3 dňový plenér pre neprofesionálnych fotografov. HOMO UNIVERSALIS - vzdelávacie semináre pre neprofesionálnch fotografov a výtvarníkov.
Krajská súťaž folklórnych skupín "Nositelia tadícií"Rozvíjanie zručností a vedomostí a umelecko-odborný rast folklórnych kolektívov a jednotlivocov. Aktivizovať činnosť folklórnych skupín v oblasti ľudového tanca, spevu a zvykov.
2017:
45. spišské folklórne slávnostiUchovávanie tradícií, prezentácia tradičnej ľudovej kultúry regiónu Spiša.
WORKSHOP PRE VEDÚCICH FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOV NA SPIŠIPoskytnúť vedúcim spišských folklórnych kolektívov príležitosť odborne sa vzdelávať v oblasti
spôsobov výučby a spracovávania tanečného a hudobného materiálu, kalendárnych, rodinných i pracovných zvykov zo Spiša.
Tanečné školy na SpišiTanečnými školami sa snažíme mladej generácii
osvojovať si tanečné tradície. Primárne sa zameriavame na tradičné formy tanečných typov zo Spiša, sekundárne aj z iných regiónov Slovenska.
MUŠKY RAJA - 4. letný workshopPonúknuť vybraným školopovinným deťom zo Spiša hodnotnú, kvalitnú a duchaplnú formu trávenia voľného času v priebehu piatich dní počas letných prázdnin.
WORKSHOP ŠGAS - 35. ročníkUmožniť filmárom – amatérom z regiónov Šariš, Gemer, Abov, Spiš, v priebehu 1 víkendu, vzdelávať sa v oblasti audiovizuálnej tvorby a rozvíjať svoje filmárske schopnosti pod odborným vedením profesionálnych filmárov.
UMPREUmožniť pedagógom základných škol, stredných škôl a pedagógom základných umeleckých škôl z regiónu Dolný Spiš - Gelnica, vzdelávať sa v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.
PRÍDEM AUTOBUSOM - 2. ročníkPodporiť tvorbu detských divadelných súborov, pôsobiacich v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica.
Cieľom projektu je umožniť detským divadelným súborom zo Spiša spolupracovať pri tvorbe konkrétnej inscenácie s divadelníkom.
Krajina a jej premenyPlenér neprofesionálnych výtvarníkov.
Myšlienka v objektíveUmožniť fotografom pod odborným vedením skúseného lektora tvoriť a konfrontovať vlastné umelecké smerovanie a pracovné postupy.
AMFO 2017 - krajská súťaž a výstava amatérskej fotografie Košického samosprávneho krajaZapojiť amatérskych fotografov z Košického kraja do najstaršej a najprestížnejšej
postupovej súťaže na Slovensku.
Divertimento musicale - Krajská súťažná prehliadka neprofesionálnej inštrumentálnej hudbyPodchytiť talentovaných inštrumentalistov v rôznych komorných a nástrojových zoskupeniach, podporiť a ďalej
rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti vážnej hudby a konfrontovať výsledky ich práce s dôrazom na
skvalitnenie práce najmä umeleckých vedúcich neprofesionálnych hudobných telies komornej hudby.
Celoštátna postupová súťažná prehliadka speváckych zborov dospelýchCeloštátna postupová súťažná prehliadka speváckych zborov dospelých
GRAFFITI SPIŠPokračovať v realizovaní projektu, ktorý prebieha periodicky už 9 rokov. Zníženie prejavov vandalizmu na budovách. Pomocou sprejov skrášliť budovy a zdevastované steny podchodov, garáží a ihrísk.
DUF-ART/POŽIARPokračovanie v realizovaní rovnomenného divadelno-tanečného festivalu DUF-ART, ktorý prostredníctvom divadelných hier v netradičných priestoroch s odkazom na ich minulosť ponúka hodnotný umelecký zážitrok.
2016:
44. spišské folklórne slávnosti44. ročník nadregionálneho festivalu bude prezentovať tradičnú ľudovú kultúru z regiónu Spiša spolu s hosťujúcimi kolektívmi
zo Slovenska a zahraničia. Cieľom je umožniť folklórnym kolektívom odprezentovať svoju celoročnú prácu a nadobudnuté
skúsenosti z rôznych súťaží a vzdelávacích workshopov.
Spišské zborové dniZámerom projektu je prezentovať zborový spev v zastúpení všetkých konfesií v regióne Spiša. Primárnym cieľom je
poskytnúť speváckym zborom odborný rast , konfrontáciu prostredníctvom súťažnej a nesúťažnej prehliadky.
FOLK NAJZámerom projektu je pripraviť a realizovať sprievodný program v rámci festivalu spišské folklórne slávnosti 2016.
Doplňujúcim programom bude súťaž pre neprofesionálnych fotografov.
DUF-ARTZámerom projektu je pokračovať v úspešnom realizovaní festivalu Duf-Art 2014 a 2015, ktorý prostredníctvom výjavov, improvizácií a pouličných umelcov v netradičných priestoroch s odkazom na ich minulosť a použitím mystifikácie niektorých faktov, ponúkne hodnotný umelecký zážitok, ktorý oživí históriu budov a mestských domov, ale taktiež spestrí výklady a priestory pred budovami.
HOKERLÍKZámerom projektu je pokračovanie v úspešnom literárnom festivale autorskej tvorby formou talkshow a prínos ďalších kvalitných autorov zo Slovenska a Českej republiky súčasnej literatúry do študentského a verejného prostredia a zároveň spoznanie nových foriem prezentácie tvorby v netradičnom priestore a v spojení s unikátnym hudobným projektom.
GRAFFITI MARGITFALVAZámerom projektu je pokračovať v úspešnom realizovaní projektu Graffiti Folk Jam a Graffiti Margecany Jam a spojiť
regionálny folklór a historické pamiatky so subkultúrnou formou výtvarného prejavu, ktorou mladí umelci vyjadria svoj pohľad na tradičnú ľudovú kultúru a pamiatky na základe, ktorého vznikne unikátna celoročná výstava.
WORKSHOP ŠARIŠ-GEMER-ABOV-SPIŠZámerom projektu je umožniť filmárom – amatérom z regiónov Šariš, Gemer, Abov, Spiš, v priebehu 1 víkendu, vzdelávať sa v oblasti audiovizuálnej tvorby a rozvíjať svoje filmárske schopnosti pod odborným vedením profesionálnych filmárov.
VYKRÁDAČ HNIEZDAZámerom projektu je priblíži život a dielo Leopolda Grussa a predstaviť divadelnú hru Vykrádač hniezda, ktorú napísal v
období svojej ochotníckej činnosti a zároveň predstaviť ho ako významnú osobnosť gelnickej histórie a oživiť históriu mesta Gelnica prostredníctvom dramatického spracovania historických výjavov z dejín tejto osobnosti, ktoré sú súčasťou stredoeurópskej a slovenskej Železnej cesty a zároveň naším kultúrnym dedičstvom.
WORKSHOP PRE VEDÚCICH SPIŠSKÝCH FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOVCieľom projektu je poskytnúť vedúcim spišských folklórnych kolektívov príležitosť odborne sa vzdelávať v oblasti spôsobov výučby a spracovávania tanečného a hudobného materiálu, kalendárnych, rodinných i pracovných zvykov zo Spiša.
MUŠKY RAJA - LETNÝ WORKSHOPZámerom projektu je ponúknuť vybraným školopovinným deťom zo Spiša hodnotnú, kvalitnú a duchaplnú formu trávenia voľného času v priebehu piatich dní počas letných prázdnin.
JOZEF & JOZEFPlenér neprofesionálnych výtvarníkov so zahraničnou účasťou. Zámerom projektu je umožniť neprofesionálnym výtvarníkom zdokonaliť sa v maliarskej činnosti a výtvarných technikách pod odborným vedením skúsených lektorov.
THALIA & MELPOMENECieľom projektu je navrhnúť a vyrobiť nadrozmerných maskotov – masky svetoznámych symbolov divadla Thalia a Melpomene, ktorí sa stanú jedným z dominantných symbolov podujatia a budú mať viacúčelové využitie v rámci programu tohto divadelného festivalu v dufartoch mesta Spišská Nová Ves a nosného kultúrneho podujatia Spišského osvetové strediska.
Košice inakWorkshop neprofesionálnych fotografov s medzinárodnou účasťou. Zámerom projektu je umožniť fotografom pod odborným vedením skúseného lektora tvoriť a konfrontovať vlastné umelecké smerovanie a pracovné postupy.
Tanečné školy na SpišiCieľom cyklu tanečných škôl je sprostredkovať laickej verejnosti i členom folklórnych kolektívov zo Spiša osvojiť si tradičné tanečné zručnosti, spoznať a naučiť sa tradičné formy tanečných typov z jednotlivých predovšetkým spišských lokalít, ale aj lokalít iných regiónov.

Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.