Spišské osvetové stredisko

Adresa:

Zimná 182/47

052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: 

Sekretariát: +421 53 442 40 92

Oddelenie kultúry: +421 53 442 52 50 

E-mail: 

osvetasnv@skcak.sk

Fakturačné údaje:

IČO 31297889
DIČ 2021468625

ČÍSLO ÚČTU
SK16 8180 0000 0070 0018 4534

 


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.