Spev a hudba okrem folklóru

Spišské zborové dni – regionálna prehliadka zborového spevu
Mládež spieva – regionálna súťažná prehliadka detských speváckych zborov
Viva il canto – celoštátna súťažná prehliadka zborového spevu
Divertimento musicale – krajská súťažná prehliadka inštrumentálnej hudby
Spiš Pop Song – súťaž v populárnom speve

Workshop dirigentov a vedúcich speváckych zborov – workshop
Pop-ni si – spevácky workshop
Rozborové semináre počas súťaží
Workshopy počas súťaží


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.