Remeslá

Návrat tradícií – cyklus remeselných dielní a prednášok
Výroba črpákov
Tkanie na krosnách
Bačovstvo
Spracovanie ovčej vlny
Výroba drevených šindľov

Po stopách remesiel – cyklus workshopov, remeselných dielní a prednášok
Kurz predjarného orezu stromov
Pletenie košíkov
Včelárstvo I, II, III
Stavba tradičnej pece

Cesta remesla –cyklus workshopov, remeselných dielní a prednášok
Pletenie košíkov
Veľkonočné tradície
Vyrezávanie z dreva
Razenie mincí a kováčstvo
Zber liečivých bylín
Výroba fujár a píšťal
Hrnčiarstvo
Banícke tradície
Fytoterapia
Spracovanie vlny

Remeselné školy na Spiši – remeselné workshopy
Pletenie košíkov
Spracovanie ovčej vlny

Zimné pletky – remeselná tvorivá dielňa pletenia a háčkovania
Hradný deň – festival remesiel a tradičnej kultúry
Festival hradných remesiel – festival remesiel a tradičnej kultúry
Hnilecké ľudové remeslá – festival remesiel a tradičnej kultúry


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.