Metodické videá pre umelecký prednes a základy pre budúcich divadelníkov

Sú vhodné ako materiál pre dištančnú výučbu – určené pre ZŠ, LDO odbory  ZUŠ-iek.
Videá na seba nadväzujú chronologicky.

1 časť : https://www.youtube.com/watch?v=6-Hxzs-S6Xc&t=12s

2 časť : https://www.youtube.com/watch?v=-_DrAGsXyxs&t=47s

3 časť : https://www.youtube.com/watch?v=vfpKiDdaojc&t=99s

4 časť : https://www.youtube.com/watch?v=morRzT_td4s

5 časť : https://www.youtube.com/watch?v=xOipE39ih6A


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.