Festivaly

Spišské folklórne slávnosti – nadregionálny folklórny festival

Dni Spišského Jeruzalema – kultúrno-duchovný festival

Divadelné Jaklovce – festival ochotníckeho divadla

Gelnické Iluminácie – multižánrový festival súčasného umenia

Viva il canto – celoštátna súťažná prehliadka zborového spevu

Žakarovské folklórne slávnosti Janky Guzovej – regionálny folklórny festival

Hnilecké ľudové remeslá – festival tradičnej kultúry a remesiel


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.