Etnické menšiny

Makovická struna – regionálna súťažná prehliadka v speve rusínsko-ukrajinských piesní

Hospodi, pomiluj! – regionálna prehliadka speváckych zborov východného obradu


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.