Výtvarné umenie

Spišská paleta – klubová výstava diel členov Art klubu Spiš
Výtvarné spektrum – regionálna postupová súťaž výtvarnej tvorby
Výtvarný plenér – plenér
Štetec verzus objektív – plenérová výstava výtvarných diel a fotografií
Umenie v parku – fotografická a výtvarná súťaž

Vesmír očami detí – regionálna postupová súťaž detskej výtvarnej tvorby
Graffiti v lavici – workshop pre žiakov ZŠ
Prázdninový graffiti džem – letný graffiti workshop
Objekty – sochárske sympózium
Ateliéry – klasické výtvarné workshopy
weKlady – maľovanie vo výkladoch a výstava
Vývar – atypické výtvarné workshopy

Kyanotypia – workshop historickej výtvarnej techniky
Um čo je ? – umenie pre školy, cyklus prednášok a tvorivých dielní o formách a dejinách umenia
Veľká noc v múzeu – veľkonočné tvorivé dielne, výstava remeselných výrobkov
Remeselné Vianoce v múzeu – vianočné tvorivé dielne, výstava remeselných výrobkov

Veľkonočné vajíčko – tvorivé dielne zamerané na tradičné techniky zdobenia veľkonočných vajíčok
Folk art foyer – tvorivé dielne prezentujúce tradičné ozdobné techniky s tematikou Vianoc
Guľovačka – vianočné tvorivé workshopy
Oblievačka – veľkonočné kreatívne workshopy

Individuálne, jubilejné, klubové nesúťažné výstavy
Konzultácie pred súťažami
Rozborové semináre počas súťaží


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.