foto_klub_450x150px_web

 

Vo fotoklube pôsobí približne 25 aktívnych členov z okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Poprad. Stretávajú sa v priestoroch SKCaK pravidelne dvakrát do mesiaca, pričom navzájom konfrontujú svoju tvorbu, spoločne fotografujú, delia sa o svoje skúsenosti, vzdelávajú sa na workshopoch, prednáškach, debatách, plenéroch. Fotografi prezentujú každoročne svoju tvorbu na poplenérovej výstave, v súťaži AMFO, i medzinárodných súťažiach. Klub sa úspešne zapojil do 9. ročníka medzinárodnej súťaže fotoklubov TAMAPO a získal 1. miesto spomedzi 17 klubov z Česka a Slovenska. Aj samostatní autori – Jirko Salzmann, Iva Liptáková a Ladislav Vikartovský sa prezentovali svojimi individuálnymi výstavami v rámci regiónu či Slovenska.  Umelecké a vedomostné vedenie zabezpečuje Radim Kopec a Miroslav Dibák. 

Fotografický klub s názvom FOKA (Fotoklub Spiš) vznikol v roku 1980 vďaka iniciatíve bývalej pracovníčky Spišského kultúrneho centra a knižnice Bibiany Tauberovej a Kazimíra Štubňu, ktorý pôsobil ako predseda a lektor klubu zároveň. Ďalším medzníkom bol rok 2003, kedy vzniklo Občianske združenie Fotografická spoločnosť Spiš na čele s predsedom Mikulášom Repčiakom. Počas týchto rokov boli členovia klubu aktívni a zapájali sa do rôznych súťaží a výstav, v rámci okresu a regiónu Spiša. Významnými boli Spišský salón výtvarnej fotografie, regionálne súťaže, výstavy jubilantov, Amfo a Diafoto. V roku 2013 prevzala vedenie klubu Dáša Kolláriková a v roku 2008 sa uskutočnil prvý ročník klubovej výstavy pod názvom FOTOGRAFIA. V súčasnosti je predsedníčkou klubu Ingrid Zgodavová a aj vďaka jej neúnavnému nasadeniu sa podarilo zrealizovať v roku 2022 tieto výstavy:

Spišská fotografia

Mestská galéria Caraffova väznica, Prešov (január – február)

Galéria na Hradbách, Bardejov (február – marec)

Banícke múzeum, Gelnica (apríl – máj)

Dom kultúry Mier, SNV (máj – október)

My Dámy – Knižnica, Stropkov (máj)

Leto v synagóge – Synagóga, Spišské Podhradie (máj – október)

My Dámy – Záhrada pri Kaštieli, Smižany (máj – október)

 

Viacerí členovia sa v tomto roku zapojili do súťaží a získali ocenenia: 

TAMAPO – Česko-slovenská súťaž fotoklubov:

  1. miesto v kategórii „Najlepšia fotka“- Dávid Ilkovič

AMFO – celoslovenská postupová súťaž, v krajskom kole:

  1. miesto – Vierka Sabovčíková                     

     3. miesto  – Iva Liptáková

Čestné uznania: Miloš Fiľa, Veronika Slivková, Ingrid Zgodavová

Chod a foť – fotosúťaž

Cena Grand Prix – Dávid Ilkovič

  1. miesto v kategórii: „Príroda“ – Dávid Ilkovič

BARDAF – medzinárodná súťaž

Zlatá medaila – Dávid Ilkovič

Umenie v parku – súťaž pre neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov

  1. miesto – Vierka Sabovčíková

     2. miesto – Miloš Fiľa

Čestné uznania – Veronika Slivková, Dávid Ilkovič, Ingrid Zgodavová

 

Základné informácie

Predsedníčka klubu:
Ingrid Zgodavová, (ingizgo@gmail.com)
Kontaktná adresa:
Spišské kultúrne centrum a knižnica
Zimná 47
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4425250
e-mail: bukovinska@skcak.sk

Prihláška do klubu:
· prihlaska_do_klubov.doc (46kB)

 

Plánované podujatia pre fotografov v roku 2023:

9. 2. – 10. 4. – Spišská fotografia

Výstava fotografií členov Foto klubu Spiš v Kaštieli v Snine

30. 3. – 30. 4. – AMFO 2023

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby

8. 6. – 11. 7. – AMFO 2023

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Košického kraja

29. 9. – 1. 10. – FOTOSITY

3 dňový workshop pre neprofesionálnych fotografov

Október – Iva Liptáková

Autorská výstava fotografií k životnému jubileu

Október – Fajna Folklórna Fotka

Výstava najlepších fotografií celoslovenskej súťaže (v parku pri Evanjelickom kostole)

9. 11. – 21. 12. – Fotografia

Výstava členov Foto klubu Spiš


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.