foto_klub_450x150px_web

 

Podujatia a termíny v roku 2019

 

17. 1. – 15. 2. 2019Štetec verzus objektív

Výstava fotografií z plenéru Myšlienka v objektíve

 

2. 4. – 30. 4. 2019 – Mikuláš Repčiak

Výstava fotografií  Mikuláša Repčiaka, pri príležitostí životného jubilea 75. narodenín

 

28. 3. – 28. 4. 2019Villa Nova Photo

Výstava regionálneho kola súťaže neprofesio. fotografickej  tvorby – Amfo

 

10. 5. – 31. 7. 2019 – S Mišom Spišom

Autorská výstava fotografií

 

6. 6. – 6. 7. 2019 – Amfo  2018 (Multifunkčné energeticko-banícke centrum)

 Výstava krajského kola súťaže pre neprofesionálnych fotografov

 

Júl 2019 Umenie v parku (Park na radničnom námestí)

Výstava súťažných výtvarných diel a fotografií

 

27. 8. – 27. 9. 2019 – Fajna folklórna fotka

Výstava fotografickej súťaže

 

13. – 15. 9. 2019Spišský fotoplenér

Plenér pre neprofesionálnych fotografov, Rejdová

 

12. 11. -23. 12. 2019Fotografia

Klubová výstava

 

Základné informácie

Predsedníčka klubu:
Dáša Kolláriková (dasa.frankovicova@gmail.com)
Počet členov: 119 (2015)
Pokladníčka:
Ingrid Zgodavová, (ingizgo@gmail.com)
Kontaktná adresa:
Spišské osvetové stredisko
Zimná 47
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4425250
e-mail: osveta6@osvetasnv.sk

Prihláška do klubu:
· prihlaska_do_klubov.doc (46kB)

Svoje fotografie majú členovia možnosť prezentovať na regionálnej postupovej súťažnej výstave AMFO, fotografickej súťaži Fajna folklórna fotka či  klubovej výstave FOTOGRAFIA.  Skúsenosti si vymieňajú na pravidelných  stretnutiach . Lektormi a odbornými poradcami združenia sú pán Kazimír Štubňa a Miroslav Dibák, ktorí radi pomôžu nie len dobre mienenými radami, ale aj pomocou pri spracovaní podkladov pre katalógy k jednotlivým výstavám.

Najaktívnejšími členmi Fotoklubu Spiš sú:

Dáša Kolláriková, Marek Kollárik, Jana Blahútová, Dávid Ilkovič, Miloš Fiľa, František Krajňák, Iva Liptáková, Miroslav Olejník, Viliam Mjartan, Andrej Pižem, Marek Tekáč, Ladislav Vikartovský, Ján Zibura, Ingrid Zgodavová, Alena Šulcová, Radim Kopec, Tibor Morihladko, František Dulík, Jirko Salzmann, Anna Slebodová, Michal Bobko, Ľubomír Palušák, Jozef Vokál, Róbert Tököly.

Fotografický klub s názvom FOKA (Fotoklub Spiš) vznikol v roku 1980 vďaka iniciatíve bývalej pracovníčky Spišského osvetového strediska Bibiany Tauberovej a Kazimíra Štubňu, ktorý pôsobil ako predseda a lektor klubu zároveň. Ďalším medzníkom bol rok 2003, kedy vzniklo Občianske združenie Fotografická spoločnosť Spiš na čele s predsedom Mikulášom Repčiakom. Počas týchto rokov boli členovia klubu aktívni a zapájali sa do rôznych súťaží a výstav, v rámci okresu a regiónu Spiša. Významnými boli Spišský salón výtvarnej fotografie, regionálne súťaže, výstavy jubilantov, Amfo a Diafoto. V roku 2013 prevzala vedenie klubu Dáša Kolláriková a v roku 2008 sa uskutočnil prvý ročník klubovej výstavy pod názvom FOTOGRAFIA.

V súčasnosti je v klube 25 aktívnych členov z okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Poprad. Odborným a organizačným garantom realizovaných aktivít (výstav – klubové, jubilantov, súťažného charakteru, plenérov, vzdelávacích workshopov) je Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi. Mnohí fotografi sa prezentujú aj svojimi individuálnymi výstavami v rámci regiónu či Slovenska, kde získavajú úspechy a ocenenia.


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.