Hovorené slovo a divadlo

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
Umpre – workshop pre pedagógov k umeleckému prednesu
Štúrov Zvolen – regionálna súťažná prehliadka v rétorike
Z rozprávky do rozprávky – regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
Woprevedis – workshop pre vedúcich detských dramatických kolektívov
Literák – workshop pre študentov stredných škôl v oblasti literárnej komunikácie a poetiky
Divadelné Jaklovce – festival ochotníckych divadelných súborov

Duf-Art – divadelné multižánrové inscenácie o histórii Spiša
Teátro v lavici – divadelný workshop pre žiakov ZŠ
Hokerlík – prezentácia autorskej tvorby členov Spišského literárneho klubu

Rozborové semináre počas súťaží


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.