Letné tábory

Mušky raja – pobytový týždenný tábor pre deti ZŠ – 1 turnus (2014 – 2019)

Osvetušky – denný týždenný tábor pre deti ZŠ – 2 turnusy (od 2022)


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.