KULTÚRNO OSVETOVÁ ČINNOSŤ

 

POVERENÁ RIADENÍM

Mgr. Monika TKÁČOVÁ
+421 910 239 562
tkacova@skcak.sk

Mobil: 0910 239 562

web: www.skcak.sk

__________________________________

 

Veronika VLAŠICOVÁ
fotografia, výtvarné umenie, tvorivé dielne, projekty
+421 53/4425250
vlasicova@skcak.sk

 

Martin HLAVATÝ
hovorené slovo, literatúra, divadlo, subkultúry, projekty
(aj pre okr. Gelnica)
+421 53/4425250
hlavaty@skcak.sk

 

Alena JUREČKOVÁ
administratíva, registratúra, archív
+421 53/4424092
osvetasnv@skcak.sk

 

folklór, menšiny, zborový spev
+421 53/4425250

 

EKONOMICKO-TECHNICKÁ ČINNOSŤ

Ján KAČÍR
vodič, bezpečnostný technik
+421 53/4150310

MARKETING A PROPAGÁCIA

VEDÚCA

PhDr. Soňa SVENTEKOVÁ
marketing, public relation, projekty
+421 53/4425250
sventekova@skcak.sk

Lukáš BECK
foto a video dokumentácia, web, sociálne siete, grafika
+421 53/4425250
beck@skcak.sk


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.