Poverená riadením

Mgr. Monika Tkáčová
oblasť hovorené slovo, divadlo, film, projekty
Tel.: 053/4425250

Mobil: 0910 239 562
E-mail: tkacova@skcak.sk

web: www.skcak.sk

Sekretariát

Alena Jurečková
Tel.: 053/4424092
E-mail: osvetasnv@skcak.sk

Dana Pĺžová
upratovačka

Oddelenie animácie kultúry

Mgr. Peter Horváth
oblasť folklór, menšinová kultúra, zborový spev, projekty
Tel.: 053/4425250
E-mail: horvath@skcak.sk

Jozef Findura
výtvarník, grafik
Tel.: 053/4425250
E-mail: findura@skcak.sk

Lukáš Beck
foto a video dokumentácia, web, sociálne siete, grafika
Tel.: 053/4425250
E-mail: beck@skcak.sk

Mgr. Monika Tkáčová
oblasť hovorené slovo, divadlo, film, projekty
Tel.: 053/4425250
E-mail: tkacova@skcak.sk

Martin Hlavatý
umelecké a vzdelávacie aktivity pre okres Gelnica, projekty
Tel.: 053/4425250
E-mail: hlavaty@skcak.sk

Veronika Vlašicová
oblasť výtvarníctvo, fotografia, cestovný ruch, projekty
Tel.: 053/4425250
E-mail: vlasicova@skcak.sk


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.