KULTÚRNO OSVETOVÁ ČINNOSŤ

 

RIADITEĽKA

Mgr. Monika TKÁČOVÁ
+421 910 239 562
tkacova@skcak.sk

Mobil: 0910 239 562

web: www.skcak.sk

__________________________________

Mgr. Miriama BUKOVINSKÁ
fotografia, film, tvorivé dielne, projekty
+421 53/4425250
bukovinska@skcak.sk

 

Veronika VLAŠICOVÁ
výtvarné umenie, lektor workshopov, projekty
+421 53/4425250
vlasicova@skcak.sk

 

Martin HLAVATÝ
hovorené slovo, literatúra, divadlo, subkultúry, projekty
+421 53/4425250
hlavaty@skcak.sk

 

Mgr. Viktória ČOLLÁKOVÁ
tradičná ľudová kultúra, menšiny, zborový spev, projekty
+421 53/4425250
collakova@skcak.sk

 

Alena JUREČKOVÁ
administratíva, registratúra, archív
+421 53/4424092
osvetasnv@skcak.sk

 

MA Danica MLYNÁRIKOVÁ
kultúrno-osvetová činnosť pre okres Gelnica
projekty, spolupráca s obcami
+421 907 977 236
mlynarikova@skcak.sk
Banícke námestie 8
056 01 Gelnica

 

EKONOMICKO-TECHNICKÁ ČINNOSŤ

VEDÚCA

Ing. Renáta HARNIČÁROVÁ
ekonóm, účtovník, personalistika, mzdy
+421 53/4425250

Ján KAČÍR
vodič, bezpečnostný technik
+421 53/4150310
kacir@skcak.sk

 

MARKETING A PROPAGÁCIA

VEDÚCA

PhDr. Soňa SVENTEKOVÁ
marketing, public relation, projekty
+421 53/4150307
sventekova@skcak.sk

Lukáš BECK
foto a video dokumentácia, web, sociálne siete, grafika
+421 53/4150311
beck@skcak.sk

Lukáš PROKS
IT špecialista
+421 53/4150302
proks@skcak.sk


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.