KULTÚRNO OSVETOVÁ ČINNOSŤ

 

RIADITEĽKA

Mgr. Monika TKÁČOVÁ
+421 910 239 562
tkacova@skcak.sk
Mobil: 0910 239 562
web: www.skcak.sk

 

Antónia BABIKOVÁ
administratíva, personalistika, mzdy
+421 53/4424092
osvetasnv@skcak.sk

________________________________

 

VEDÚCI

Martin HLAVATÝ
manažér kultúry – hovorené slovo, literatúra, divadlo,
subkultúry, projekty
+421 53/4425250
hlavaty@skcak.sk

 

Mgr. Miriama BUKOVINSKÁ
manažérka kultúry – fotografia, film, tvorivé dielne,
výtvarné umenie, projekty
+421 53/4425250
+421 911 632 896
bukovinska@skcak.sk

 

Mgr. Patrícia PRAVLÍKOVÁ, DiS. art.
manažérka kultúry – zborový spev, neprofesionálna hudba, projekty
+421 53/4425250
+421 911 632 895
pravlikova@skcak.sk

 

Mgr. Elena BEKEŠOVÁ
manažérka kultúry – tradičná ľudová kultúra,
etnické menšinové kultúry, projekty
+421 53/4425250
+421 911 632 895
bekesova@skcak.sk

 

MA Danica MLYNÁRIKOVÁ
manažérka kultúry pre okres Gelnica,
spolupráca s obcami, projekty
mlynarikova@skcak.sk
+421 053/4821468
+421 911 632 898

Banícke múzeum
Banícke námestie 8
056 01 Gelnica

 

EKONOMICKO-TECHNICKÁ ČINNOSŤ

VEDÚCA

Ing. Renáta HARNIČÁROVÁ
ekonomika, účtovníctvo
+421 53/4297040
+421 911 632 899

 

Jozef STOLIČNÝ
technický zamestnanec
+421 53/4150310
stolicny@skcak.sk

 

MARKETING A PROPAGÁCIA

VEDÚCA

PhDr. Soňa SVENTEKOVÁ
marketing, public relation, projekty
+421 53/4150307
+421 940 516 383
sventekova@skcak.sk

 

Lukáš BECK
grafik
+421 53/4150311
beck@skcak.sk

 

Lukáš PROKS
IT špecialista
+421 53/4150302
proks@skcak.sk


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.