V skratke

naším cieľom je
napomáhať rozvoju kultúry v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica

v rámci neprofesionálneho umenia zastrešujeme
tradičnú ľudovú kultúru a folklór
remeslá
výtvarné umenie
fotografiu a film
umelecké slovo
detskú dramatickú tvorivosť
ochotnícke divadlo
zborový a populárny spev
inštrumentálnu hudbu
etnickú menšinovú kultúru
kultúrno- duchovnú oblasť

podporujeme talenty

poskytujeme
poradenské a metodické služby

organizujeme
prehliadky
súťaže
výstavy
tvorivé a vzdelávacie aktivity
letné tábory
festivaly

pôsobíme v
okrese
kraji
celoštátne

najmä v gescii Národného osvetového centra v Bratislave

uchovávame, dokumentujeme a sprístupňujeme
hodnoty tradičnej ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia

vedieme evidencie
jednotlivcov a kolektívov

riadime sa dokumentmi
Stratégiou rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji
Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v Košickom samosprávnom kraji


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.