História osvety

15. 12. 1952
zriadený Dom osvety
zriaďovateľom bol Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi

1963
premenované na Okresné osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi

február 1991
premenované na Regionálne osvetové stredisko
zmena zriaďovateľa na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

1. 7. 1996
zmena názvu na Spišské osvetové stredisko, patrí pod intendantúru s názvom Spišské kultúrne centrum

1. 4. 1999
zmena zriaďovateľa na Krajský úrad v Košiciach

1. 4. 2002
zmena zriaďovateľa na Košický samosprávny kraj

1. 1. 2021
vznik Spišského kultúrneho centra a knižnice


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.