Tradičná ľudová kultúra a folklór

Spišské folklórne slávnosti – nadregionálny folklórny festival
Nositelia tradícií – regionálna súťažná postupová prehliadka folklórnych skupín
Nositelia tradícií – krajská súťažná postupová prehliadka folklórnych skupín
Šaffova ostroha – krajská súťaž a prehliadka sólistov – tanečníkov v ľudovom tanci
Zahrajže mi, zahraj! – Vidiečanova Habovka – regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí
Vidiečanova Habovka – regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých
Na tej luke, na žeľenej – Eniki Beniki – regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky
hudobného folklóru dospelých

Ty, vodičko čistá – prehliadka veľkonočných zvykov
Veľkonočné vajíčko – veľkonočné tvorivé dielne
Z ďaleka mi idzeme – prehliadka vianočných zvykov

Deň baníkov – prehliadka baníckych zvykov a tradícií
Hnilecké ozveny – regionálna nesúťažná prehliadka folklórnych skupín
Žakarovská haluška – folklórna prehliadka a súťaž vo varení halušiek

Školenie pre vedúcich folklórnych kolektívov na Spiši

Tanečné školy na Spiši – workshopy ľudového tanca
Tanečné školy na Spiši – workshopy ľudového tanca
Spevácke školy na Spiši – workshopy ľudového spevu
Rozborové semináre počas súťaží


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.