Makovická struna

Jubilejný 50. ročník regionálneho kola súťažnej prehliadky v speve rusínskych a ukrajinských piesní s názvom Makovická struna sa uskutočnil 9. júna 2024 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Poráči.
Programom sprevádzala pani Eva Oleárová.

Viac

   

AMFO 2024

Vernisáž fotografií krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie

Viac

   

Dni Spišského Jeruzalema 11. ročník

Organizátori: Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Spišské biskupstvo, Mesto Spišské Podhradie, 64. skautský zbor Štefana Kluberta v Levoči a Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi,  ako hlavný programový koordinátor

Viac

   

SPIŠ POP SONG – vyhodnotenie

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, zorganizovalo 0. ročník súťaže v speve populárnych piesní s názvom Spiš Pop Song, v ktorej sa nám predstavilo 22 súťažiacich v 3 kategóriách.

Viac
   

Štúrov Zvolen – vyhodnotenie

V priestoroch knižnice na Letnej ulici sa 2. mája 2024 konalo regionálne kolo 37. ročníka celoslovenskej súťaže v rétorike, ktorej cieľom je rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže a skvalitňovanie ich rečového prejavu.

Viac


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.