SPIŠ POP SONG – vyhodnotenie

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, zorganizovalo 0. ročník súťaže v speve populárnych piesní s názvom Spiš Pop Song, v ktorej sa nám predstavilo 22 súťažiacich v 3 kategóriách.

Viac


   

Dni Spišského Jeruzalema 11. ročník

Organizátori: Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Spišské biskupstvo, Mesto Spišské Podhradie, 64. skautský zbor Štefana Kluberta v Levoči a Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi,  ako hlavný programový koordinátor

Viac   

Štúrov Zvolen – vyhodnotenie

V priestoroch knižnice na Letnej ulici sa 2. mája 2024 konalo regionálne kolo 37. ročníka celoslovenskej súťaže v rétorike, ktorej cieľom je rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže a skvalitňovanie ich rečového prejavu.

Viac

   

Makovická struna

Prihláste sa do regionálneho kola celoslovenskej súťaže a prehliadky rusínskych a ukrajinských piesní pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica!

Viac


   

CVAK

Výstava fotografickej súťaže

Viac


   

CINEAMA 2024

V Spišskom kultúrnom centre a knižnici sa dňa 25. 4. 2024 uskutočnila prehliadka regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby.

Viac


   

Z rozprávky do rozprávky 2024

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizovalo v spolupráci so Spišským divadlom 51. ročník regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka pod názvom Z rozprávky do rozprávky, ktoré sa uskutočnilo v jedinečných priestoroch Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi v utorok 9. apríla 2024 o 9:00 hod.

Viac


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.