100 rokov ochotníckeho divadla v Jaklovciach

Ochotnícke divadlo v Jaklovciach sa dožíva storočnice aj vďaka láske k umeniu a ochote ho vyjadriť 🎭
 

Uplynulo celých sto rokov od chvíle, kedy v Jaklovciach vystúpili prví herci na dosky, ktoré znamenajú svet. Bola to večná túžba človeka po kráse i snaha aspoň na javisku prežiť osud hrdinu a spoznávať niečo neobyčajné. Sto rokov cesty za krásou, sto rokov hľadania pravdy i odvahy sa zapísalo do povedomia obecnej pospolitosti. Láska k ochotníckemu divadlu má v Jaklovciach domovské právo.
Divadlo má všade svoje kúzlo i poslanie
„Divadlo má všade svoje kúzlo. Tam vo veľkých mestách, kde v týchto chvíľach hasnú krištáľové lustre lóží, aby potom desiatky reflektorov kúzlili na scéne – i tu v malej sále zaplnenej po okraj maličkého javiska, na ktoré skromne svieti dvojica reflektorov a nejaká žiarovka.“, Otto Katuša, režisér Štátneho divadla v Košiciach (z archívu: január 1958 Jaklovce)
Súbor dospelých od jeho vzniku až doposiaľ naštudoval 124 evidovaných divadelných hier. Hnacia sila pre ochotníkov z Jakloviec bola a sú diváci, ich účasť na predstaveniach, potlesk, smiech aj slzy v očiach. Spoločne prostredníctvom predstavení objavovali dobro, krásu a hodnoty ľudského života.
Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vás pozýva na program k storočnici, ktorý pripravili ochotníci z DS J. G. Tajovského v Jaklovciach. Kultúrny program si môžete pozrieť 23. a 24. októbra 2021 o 18:00 (v sobotu) a 16:00 (v nedeľu) prostredníctvom Káblovej televízie Jaklovce. Dokumentárny film 100 rokov ochotníckeho divadla v obci Jaklovce si môžu diváci následne pozrieť aj na oficiálnom kanáli Spišského kultúrneho centra a knižnice: youtube.com/osvetasnv
 
Program 100 rokov ochotníckeho divadla v obci Jaklovce:
1/ Znelka
2/ Báseň: Peter Mirvaj – K storočnici
3/ Premiéra dokumentárneho filmu: 100 rokov ochotníckeho divadla v obci Jaklovce
Dokument: Návšteva Juraj Jakubiska v obci Jaklovce
4/ Slávnostný príhovor starostu obce Matúša Fedora
5/ Ocenenie členov Divadelného súboru J. G. Tajovského v Jaklovciach
6/ Záverečné slovo: František Hricko
7/ Repríza muzikálu: Ženský zákon
 
 
 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.