Čarokruhy

Vernisáž výtvarných diel Janky Brutovskej

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi pozýva širokú verejnosť na vernisáž výstavy „Čarokruhy“, ktorá sa uskutoční dňa 9. mája 2018 o 16.30 hod. vo výstavných priestoroch Spišského osvetového strediska.
Výstava predstavuje tvorbu Janky Brutovskej, neprofesionálnej výtvarníčky a členky ART klubu. Autorka sa narodila v roku 1972 v Gelnici. Počas základnej školy navštevovala ľudovú školu umenia a pokračovala na gymnáziu, kde ju zastihli zdravotné problémy. Po ukončení štúdia začala pracovať ako administratívna pracovníčka, pričom vôbec nekreslila.
Výtvarnému umeniu sa začala venovať až v roku 2016, kedy v ňom objavila pocit oddychu a relaxu. Jej najobľúbenejším výtvarným prostriedkom sa stala čierna fixa a vyskúšala si aj akvarel, suchý pastel a pastelky. V prípade potreby kombinuje viaceré techniky tak, ako to cíti. Autorkinou inšpiráciou je vždy určitý motív a následne v priebehu práce dáva do súladu jednotlivé detaily. Snaží sa maľovať pozitívne veci, ktoré naladia človeka k lepším myšlienkam.
Kolekcia, ktorú Vám predkladáme, ukazuje prierez autorkinou tvorbou za posledné 3 roky. Výstava pozostáva z niekoľkých cyklov vytvorených centropenom (čiernou fixou): 12 čínskych znamení, Znamenia zverokruhu a Z ríše zvierat. Cyklus Krajinná scenéria vznikol kombináciou suchého pastelu a centropenu. Autorka tiež vytvorila niekoľko portrétov a zaujala ju aj krása kvetín, pričom v celej jej tvorbe je cítiť lásku k prírode a záujem o duchovné princípy. Pestré zastúpenie námetov, ktorými sa výtvarníčka zaoberala, môže osloviť a podnietiť návštevníkov v ich kreativite.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.