EKOVÝKRES, EKOPLAGÁT 2018

Regionálna výtvarná súťaž pre deti

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na vernisáž regionálnej výtvarnej súťaže Ekovýkres, ekoplagát 2018 dňa 19.6.2018 o 10.00 hod. Do súťaže sa zapojili materské, základné, deti z autistických tried a základné umelecké školy v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica. Súťaž prebieha v šiestich kategóriách.
Témou tohto ročníka bol „Vodný svet“. More bolo pre ľudí vždy odpadkovým košom, ale množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do oceánov sa v tomto storočí dramaticky zvýšilo. Človek zasahuje do vodného ekosystému a narušuje tak rovnováhu prostredia, čo zapríčiňuje choroby a úhyn rýb a iných vodných organizmov. Voda je základná podmienka života človeka, všetkého tvorstva, rastlín…
Cieľom súťaže je pestovanie ekologického svedomia a ekologickej inteligencie detí rôzneho veku. Buduje v nich pocit spoločnej zodpovednosti a motivuje k zamýšľaniu o vzťahu človeka k prírode.
Porota v zložení Mgr. Dominika Vojtášová, Mgr. Eva Bavalová a Mgr. Miriama Bukovinská vybrala 68 najlepších výtvarných prác na vystavenie. Výtvarné diela boli hodnotené podľa dvoch hlavných kritérií. V prvom rade, či práca obsahuje myšlienku s ekologickou problematikou a v akej kvalite sa podarilo autorovi spracovať túto tému výtvarne. Niektorí súťažiaci svoju pozornosť venovali kráse podmorských tvorov, iní sa domyslene zaoberali problematikou ochrany životného prostredia Veľmi cenná je jedinečná kreativita detí bez zásahu ruky dospelého. Celkovo prispeli školy do súťaže 156 prácami. Výstava bude sprístupnená vo foyer Spišského osvetového strediska do 22. júla 2018.


Výsledky súťaže:
1. Kategória: Deti z MŠ
1. Patrícia Horváthová – „Plačúce ryby v oceáne“, MŠ Tehelná, SNV
2. Natália Bendíková – „Ideme, ideme ale kam? …“, MŠ vo Švedlári
3. Katarína Vitikáčová – „Pod vodou“, Evanjelická MŠ, SNV
Čestné uznanie:
Ema Šavelová – „Čarovný rybník“, MŠ Rybničná, Novoveská huta
Pavlína Plachetková – „Haky, baky píšu ryby…“, MŠ v Švedlári
Sandra Romanová – „ Znečistená rieka“, MŠ Hlavná, Gelnica
2. kategória: Prvý stupeň 1. – 4. ročník ZŠ
1. Marta Mervová – „Dokedy?“, ZŠ Gelnica
2. Matúš Marčišovský – „Čierna biela krajina“, ZŠ s MŠ Olcnava
3. Kristína Antašová – „Ryby nemajú rady plasty“, ZŠ s MŠ Hrabušice
Čestné uznanie:
Sabína Mlynarčíková – „Vodný svet“, ZŠ nad Medzou
Sebastián Macala – „Apokalypsa“, ZŠ s MŠ Olcnava

3. kategória: Druhý stupeň 5. – 9. ročník ZŠ
1. Dominika Fottová – „V bruchu veľryby“, ZŠ s MŠ Margecany
2. Zuzana Ungerová – „Ohrozenie“, ZŠ nad Medzou
Lea Siranková – „ Nečistá voda“, ZŠ nad Medzou
3. Gabriela Goldbergerová – „Plávajúca skládka“, ZŠ Levočská, SNV

Čestné uznanie:
Nikola Eliašová – „ V prúde“, ZŠ s MŠ Margecany
Martin Lukáč – „ Pán rieky“, ZŠ s MŠ Margecany
4. kategória: Prvý stupeň 1. – 4. ročník ZUŠ
1. Natália Stanová – „Vnútorné čistenie“, ZUŠ Krompachy
2. Riana Dupčáková – „ Život v akváriu a okolo neho“, ZUŠ SNV
3. Sandra Šoltésová – „Zablúdený kontajner“, ZUŠ Smižany
5. kategória: Druhý stupeň ZUŠ
1. Andrej Dzimko – „Znečisťovanie morí, ZUŠ Smižany
2. Dominik Marianik – „Úpadok prírody“, ZUŠ Smižany
3. Natália Urichová – „Život vo fľaši“, ZUŠ SNV

Čestné uznanie:
Sofia Tarbajová – „Múdra korytnačka“, ZUŠ Smižany
Tomáš Kramár – „Chobotnica“, ZUŠ Smižany
6. kategória: Deti z autistických tried
1. Benjamín Čaja – „Nechajte nás žiť!“, ZŠ Hutnícka, SNV
2. Andrej Smith – „Menej lovu = viac rýb, ZŠ Hutnícka, SNV
3. Juraj Sopko – „Šťastný sen“, ZŠ Hutnícka, SNV

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.