HOMO UNIVERSALIS JE NA KONCI

8 workshopov v priebehu niekoľkých mesiacov

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi zorganizovalo od júna do decembra 2018 sériu ôsmich vzdelávacích workshopov pre neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov v rámci projektu Homo Universalis.
Jeho názov vychádza z označenia ideálneho renesančného človeka, ktorý dosahuje hlboké znalosti vo viacerých oblastiach. Cieľom tohto projektu bolo prehĺbiť vedomosti ľudí, ktorí sa okrem svojej oficiálnej profesie vo svojom voľnom čase zaoberajú výtvarným umením alebo fotografovaním. Okrem získania teoretických znalostí je pre zvýšenie kvality diel autorov potrebné aj konfrontovať ich vlastné umelecké smerovanie a pracovné postupy s odborníkmi.
Seminár s názvom „Umenie zblízka“ odštartoval sériu 5 podujatí pre neprofesionálnych výtvarníkov. Mgr. Milada Kotorová riešila formu a obsah umenia. Cieľom jej prednášky bolo prostredníctvom ukážok známych maliarskych diel naučiť 14 účastníkov pozerať sa na výtvarné umenie. Výtvarníci si tiež vytvorili autoportrét formou monotypie.
V júli prebehol workshop pod vedením Mgr. art. Kataríny Fazekasovej, kde si 12 autorov vyskúšalo techniku linorytu, pričom vznikli zaujímavé výtvarné diela.
August sa niesol v znamení správnej farebnosti. Mgr. art. Eva Tkáčiková zaujala 8 nadšencov umenia svojou prednáškou s názvom „Farba a jej používanie“.
Na ďalšom stretnutí si svoje nadobudnuté teoretické znalosti o farbe mohli vyskúšať aj v praxi. Lektorka Zdenka Koštialová viedla 9 autorov pri maľbe na sklo s vitrážovými farbami, pričom vznikli krásne výtvory vo formáte A4.
Na piatom seminári sa PhDr. Slavomír Čupil zaoberal úskaliami, ale i kladmi maľovania podľa fotografickej predlohy. Každý účastník si doniesol vytlačenú predlohu krajiny alebo iného motívu, ktorý následne pod dohľadom lektora preniesol do maliarskej formy.

Pre neprofesionálnych fotografov sa zrealizovali 3 semináre s rôznymi témami. Lektorka Mgr. Michaela Eliáš viedla seminár na tému „Prirodzené svetlo verzus práca s bleskom pri fotografovaní portrétu“. Priamo na mieste bola fotografovaná modelka, na ktorej lektorka názorne ukázala 18 účastníkom, ako môžu vytvoriť kvalitnú portrétnu fotografiu s pomocou blesku. Mgr. Slavko Hudák viedol seminár, kde sa zaoberal umeleckou fotografiou a editáciou fotografií v programoch. 25 fotografov malo možnosť odkonzultovať s lektorom aj svoje fotografie. Tretím a zároveň posledným v roku 2018 bol seminár s fotografom Mgr. Petrom Olekšákom. Lektor ukázal účastníkom krajinu Spiša svojimi očami, jej fotografovanie v rôznych obdobiach a podmienkach. Rozoberal špecifiká fotografovania krajiny a tiež používanie rôznych filtrov.
Projekt sa realizoval za finančnej podpory Fondu na podporu umenia.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.