Bezpečnostné opatrenia

Spišské osvetové stredisko odo dňa 1.6.2020 je opäť otvorené pre verejnosť, pri dodržaní všetkých hygienických a bezpečnostných podmienok.

Ideálne je, ak návštevníci navštívia organizáciu individuálne, je ale možné akceptovať aj menšie skupiny ľudí (s maximálnym počtom do 5 osôb).
Nosenie ochranného prvku tváre ( rúško, maska, šatka a pod.) je povinné vo vonkajších aj vo vnútorných priestoroch organizácie. Masky, rúška alebo iné tvárové ochranné prostriedky majú byť nosené správne.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.