Vyhodnotenie – 31. Divertimento musicale, krajské kolo

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizovalo v sobotu 29. apríla 2023 v Základnej umeleckej škole, J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi, 31. ročník krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej komornej hudby s názvom Divertimento musicale, kde zavítali neprofesionálni inštrumentalisti a hudobné telesá z celého Košického kraja.

Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Výsledky:

I. veková skupina – deti a mládež do 15 rokov / A. Inštrumentálne zoskupenia trio-noneto

Zlaté pásmo bez postupu na celoštátne kolo – Mini trio ZUŠ sv. Košických mučeníkov, Košice

I. veková skupina – deti a mládež do 15 rokov / B. Inštrumentálne zoskupenie a orchestre

Zlaté pásmo s návrhom na postup na celoštátne kolo – Gitarové teleso ZUŠ Smižany, Smižany

II. veková skupina – dospelí a zmiešaná / A. Inštrumentálne zoskupenie trio-noneto

Zlaté pásmo s postupom na celoštátne kolo – Syrinx, ZUŠ Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

Zlaté pásmo bez postupu na celoštátne kolo – Komorný súbor Snežienky, ZUŠ Smižany

Zlaté pásmo bez postupu na celoštátne kolo – Nespútané gitary, SZUŠ Požiarnická 1, Košice

Zlaté pásmo bez postupu na celoštátne kolo – Terzetto sorridente, Konzervatórium Timonova, Košice

Strieborné pásmo – Sláčikové trio Konja, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice

II. veková skupina – dospelí a zmiešaná / B. Inštrumentálne zoskupenie a orchestre

Zlaté pásmo bez postupu na celoštátne kolo – Orchester SHDKKE, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1, Košice

Špeciálna cena poroty – Miroslav Pecha, sólista orchestra SHDKKE, Košice

Hodnotenie koncertných vystúpení a rozborový seminár mala na starosti odborná porota v zložení: predseda poroty – Igor Dohovič, členovia poroty – Metod Rakar a Leonard Vajdulák.

Podujatím sprevádzal moderátor Tomáš Thúr. Najúspešnejšie inštrumentálne zoskupenia budú reprezentovať Košický kraj na celoštátnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 16. a 17. júna 2023 v Lučenci.

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.