44. spišské folklórne slávnosti

PROGRAM 44. spišských folklórnych slávností 2016

ŠTVRTOK 23. 6. 2016, PIATOK 24. 6. 2016
17:00

Verbovačka… živá pozvánka
Spišská Nová Ves – námestie, Levoča – námestie, Spišský hrad – nádvorie
Historické centrá i hradné nádvorie ožívajú v predvečer festivalu spevom ako živou pozvánkou na 44. ročník Spišských folklórnych slávností…
Zodpovedný: Mgr. Peter Horváth, Ing. Jozef Kozák
Účinkujú: členovia FS Čačina (Spišská Nová Ves)

SOBOTA 25. 6. 2016
14:30

Vitajce… slávnostné otvorenie spojené s vystúpením poľského súboru
Veľká scéna – amfiteáter
Slávnostné otvorenie festivalu predstaviteľmi a hosťami spojené s prezentáciou zahraničného kolektívu z poľského družobného mesta.
Námet, scenár a réžia: Mgr. Peter Horváth
Inšpícia: Jana Horváthová
Moderuje: Mgr. Monika Tkáčová
Účinkujú: Zespół Folklorystyczny WRZOS

15:00

Hráme sa na svet dospelých…
Veľká scéna – amfiteáter
Hra na svet veľkých v podaní detských folklórnych kolektívov zo spišských obcí.
Námet, scenár a réžia: Mgr. Viktória Svetkovská
Inšpícia: Mgr. Mária Zvalená, Jana Horváthová

Účinkujú: DFS Sosninka (Závadka), DFS Slovinočka (Slovinky), DFS Radosť (Spišské Vlachy), DFS Bradlanček (Kluknava), DFSk Studenočka (Oľšavica)

16:30

Naši najlepší… predstavenie víťazov folklórnych súťaží a jubilujúcich kolektívov
Veľká scéna – amfiteáter
Ocenení zo súťaže sólistov tanečníkov Šaffova ostroha 2016, víťazi súťaže detského hudobného folklóru a hudobného folklóru dospelých i súťaže v speve rusínskych piesní Makovická struna v úvode festivalu prezentujú výsledky svojej práce. V úvode 44. ročníka festivalu sa poďakujeme i jubilujúcim folklórnym kolektívom z regiónu.
Príprava: Mgr. Monika Tkáčová, Mgr. Peter Horváth
Inšpícia: Jana Horváthová
Moderuje: Mgr. Monika Tkáčová

Účinkujú: nositelia tanečných tradícií – účastníci celoštátnej súťaže sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha manželia Jozef a Marcela Gajdošovci a Ján Petrík s Máriou Papcunovou z FSk Jadlovec (Margecany), Ján Mucha a Martina Janiglošová z FS Magura (Kežmarok); laureáti a postupujúci z regionálnej súťaže detského hudobného folklóru DĽH Oriešok a DSpSk Šafolka, speváci Nina Bazárová a Lucas Zavadský zo ZUŠ Smižany, DSpSk Jadlovček, spevák Jerguš Kiráľ a heligónkar Martin Takáč zo ZUŠ Margecany, huslista Miroslav Pecha zo ZUŠ Spišská Nová Ves, Lucia Dragošeková (Spišské Vlachy) a akordeonista Marek Ščurka (Slovinky), Ema a Olívia Mackovjakové (DFS Venček, Levoča) a Lenka Rovderová (Uloža), postupujúci a držitelia zlatého pásma regionálnej súťaže hudobného folklóru duo Helena Geletková a Katarína Hrušovská (Fsk Harihovčan, Harichovce), sólisti Ján Richnavský a Mária Marschallová (Fsk Jadlovec, Margecany), ĽH Jadlovec a SpSk Jadlovec (Margecany), ŽSpSk Nižné Repaše, Mária Lisoňová (Nižné Repaše), víťazi jednotlivých kategórií regionálnej súťaže v speve rusínskych piesní Makovická struna 2016 sólisti Lenka Hricisková (Spišská Nová Ves), Peter Mních (Chrasť nad Hornádom), Mária Lisoňová (Nižné Repáše), trio Dominika Sakmárová, Simona Beličáková (Spišské Podhradie) a Michaela Mušinková (Ruská Nová Ves) a jubilujúce kolektívy: FSk Jadlovec a DFS Jadlovček (Margecany), FSk Smižančanka (Smižany), DFS Dreveník (Spišské Podhradie) a SpSk Korčaškare (Jablonov)

19:30

Škola tanca s divákmi
Veľká scéna – amfiteáter
…aby aj divákom veselo bolo!
Príprava: tanečníci a hudobníci z Košíc

20:00

KMAF – Klub milovníkov autentického folklóru: Vytvorila dedina, tancuje mesto…
Veľká scéna – amfiteáter
Zachované prvky tradičnej ľudovej kultúry vytvárajú základ pre pochopenie duchovnej vyspelosti predchádzajúcich generácií. Nás tradičná ľudová kultúra ako jednotlivcov (interpretov, tvorcov) formuje… a to aj napriek tomu, že sme nikdy nežili, alebo už nežijeme na dedine. V hudobno-tanečnom predstavení „Vytvorila dedina, tancuje mesto“ diváci spoznajú ľudové tance a hudbu v tradičnej podobe, ale i v scénickom spracovaní. Projekt spája prezentáciu vynikajúcich interpretov z Košíc a východného Slovenska.
Príprava: Mgr. art. Vladimír Michalko, Ing. Peter Vajda, Mgr. Štefan Štec

21:30

Jánske ohne
Pri vatre
Atmosféru noci okolo ohňa na Spišskom salaši otvorí tanec a spev pastierov z Krivian…
Príprava: Ing. Jozef Kozák
Účinkujú: FS Čačina (Spišská Nová Ves)

22:00

Tancovačka pri vatre a pri muzike
Pri vatre – areál Spišského salaša
Príprava: Mgr. Viktória Svetkovská
Účinkuje: ĽH Šimona Hanzelyho

NEDEĽA 26. 6. 2016

10:30 – 11:45
Slávnostná sv. omša
Spišské Podhradie – farský kostol
Príprava: Mgr. Peter Horváth

14:00

Gemerskými dolinami…
Veľká scéna – amfiteáter

V tomto roku sa spišským divákom predstavia folklórne kolektívy a sólisti z folklórne bohatého regiónu Gemera. Zoznámia divákov s dynamickou tanečnou a archaickou obradovou kultúrou i špecifickou hudobnou tradíciou susedného regiónu, obývaného v minulosti slovenským, ale i nemeckým obyvateľstvom a ovplyvneného tiež valaskou kolonizáciou.
Námet, scenár a réžia: Ing. Peter Haás a Andrea Haásová
Inšpícia: Erika Slabejová
Moderuje: Katarína Birková
Účinkujú: FS Háj (Rimavská Sobota), FSk Dolina (Gemerská Poloma), ĽH Ondreja Hlaváča a sólisti inštrumentalisti

15:30

Co to robic, kedz znaš… galaprogram

Veľká scéna – amfiteáter

Dreveník, Gánovce, Ružbachy, Levoča, Poráč, Iglov, Spišské Tomášovce či Spišský Štvrtok, hradisko na Čingove a celá Hnilecká dolina… tu všade na Spiši sa ľudia usádzali už od praveku… Postupne začali pásť, chovať i siať a venovať sa aj remeslám. Slovania – Slováci, Nemci, Rusíni, Gorali, Rómovia i Židia, tí všetci tu zanechali svoje stopy a prinášali nové technológie a pracovné postupy. V stredoveku sa na Spiši začali objavovať prvé mestské sídla a už onedlho sa začínali i prvé písomné zmienky o cechoch mäsiarov, nožiarov, tkáčov, kožušníkov, garbiarov, súkenníkov, kováčov, neskôr debnárov, hrnčiarov, sklenárov, tesárov, murárov i baníkov. Popri nich v údoliach sedliaci chovali dobytok, siali obilie a valasi v horách pásli ovce, rubári pracovali v hore a uhliari pálili drevené uhlie. A niektorí aj odchádzali do sveta drotáriť. Na chlieb sa ťažko robí každému remeslu. Ale…”co to robic, kedz znaš!”

Príprava: Mgr. Peter Horváth, Mgr. Monika Tkáčová

Inšpícia: Štefan Hanzely, Bc. Jana Babčáková

Účinkujú: FS Čačina (Spišská Nová Ves), FS Čačinare (Spišská Nová Ves), FSk Poráčan (Poráč), FSk Javorina (Torysky), FSk Závadčan (Závadka), FSk Kluknavčanka (Kluknava), MSpSk Smižančanka (Smižany), Nina Maniaková, Jakub Hanzely a DĽH Oriešok (ZUŠ Smižany), FS Ruthenia (Bratislava)

17:00

Kapurková… s ĽH Martinky Bobáňovej z Terchovej
Veľká scéna – amfiteáter
Záver festivalu bude opäť patriť koncertu zoskupenia heligonkárov a muzikantov, prezentujúcich ľudovú hudbu terchovského mikroregiónu, v roku 2013 zapísanú do Svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO… Veríme, že terchovskú muziku diváci ocenia nielen potleskom, ale aj spevom…
Príprava: Mgr. Miloš Bobáň

MIMOSCÉNICKÉ PROGRAMY:

Sobota 25. 6. 2016

Jarmok remesiel
Areál Spišského salaša
So: 13:00 – 19:00

Remeselnícki majstri návštevníkom festivalu predstavia tradičné remeslá z nášho územia.
Príprava: Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves

Čert a Káča
Malá scéna
14:00 – 15:00
17:30 – 18:30

Marionetové predstavenie pre deti, Drevené divadlo Bratislava

Folk naj
Areál – malá scéna
15:00 – 17:30
Pre najmenších do rozprávky
Detský svet… čítanie rozprávok, učenie detských piesní, školička tanca, remeselné dielničky i divadelné marionetové predstavenie… všeličo, čo poteší i najmenších návštevníkov festivalu.
Príprava: ZUŠ D. Štraucha, Smižany

Fajna folklórna fotka

Areál
3. ročník fotografickej súťaže pre neprofesionálnych fotografov spojený s výstavou fotografií z druhého ročníka
Príprava: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi

Výstava fotografií
Areál Spišského salaša
Ľudia a život starej Kluknavy vo fotografiách…
Príprava: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
Nedeľa 26. 6. 2016
Jarmok remesiel
Areál SpišskéHo salaša
Ne: 11:00 – 19:00
Remeselnícki majstri návštevníkom festivalu predstavia tradičné remeslá z nášho územia.
Príprava: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi

Škola tanca
Malá scéna
13:30 – 14:00
Návštevníci festivalu sa môžu naučiť jednoduché typy tancov z vybraných lokalít

Folk naj
Areál – malá scéna
14:00 – 17:00

Pre najmenších do rozprávky
Detský svet… čítanie rozprávok, učenie detských piesní, školička tanca, remeselné dielničky, i divadelné marionetové predstavenie… všeličo, čo poteší i najmenších návštevníkov festivalu.
Príprava: ZUŠ D. Štraucha, Smižany

Fajna folklórna fotka
Areál

3. ročník fotografickej súťaže pre neprofesionálnych fotografov spojený s výstavou fotografií z druhého ročníka
Príprava: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi

Výstava fotografií
Areál Spišského salaša
Ľudia a život starej Kluknavy vo fotografiách…
Príprava: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi

Zmena programu vyhradená!Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.