„5. workshop folkloristov“

Pod záštitou Spišského osvetového strediska sa už po piatykrát stretli priaznivci folklóru – vedúci folklórnych kolektívov zo Spiša, aby si ozrejmili, resp. získali nové poznatky o práci s folklórnym materiálom.

Udialo sa tak počas víkendu 17. – 19. 11. 2017, tradične v rekreačnom stredisku Poráč park v Poráčskej doline. Účastníci mohli načerpať z bohatých teoretických a praktických skúseností lektorov ako aj z priamych archívnych ukážok folklórnych záznamov zo Spiša.
Piatkový večer sa niesol v duchu tradičného spevu, lektorka – speváčka Eva Brunovská sa podelila o svoje skúsenosti a vzácne rady, nechýbal ani praktický nácvik spevu vybratých spišských piesní. Okrem iného sa riešila aj problematika výberu piesňového materiálu a práca s ním, hlasová príprava, technika a štýl spevu ľudových piesní.
Sobotňajší deň a večer lektorovali Katarína Babčáková a Alfréd Lincke, ktorí sa zaoberali charakteristikou tanečných typov detských hier, prácou v DFS – rozvíjanie zručností, pohybová a tanečná príprava detí, detské hry, základy tanečnej techniky ľudového tanca. Cvičilo sa, tancovalo, skúšalo.
Nedeľa bola venovaná cigánskym a gazdovským muzikám na Spiši. Túto problematiku rozobral na základe svojich vlastných výskumov Ján Čarnogurský, zberateľ miestneho folklóru.
Samozrejme čas na otázky a ujasnenia bol k dispozícii vždy. Už počas workshopu vznikli mnohé tvorivé nápady, ktoré iste uvidíme na najbližších folklórnych súťažných prehliadkach.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.