64. Hviezdoslavov Kubín

Opäť sa hlási o slovo najstaršia a najznámejšia recitačná súťaž na Slovensku. Hviezdoslavov Kubín už po 64. krát pozýva do svojich radov priaznivcov dobrého slova a recitačného umenia.

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi privíta 26.-27. marca 2018 o 9.00hod na pôde Galérie umelcov Spiša účastníkov okresného kola Spišská Nová Ves. Prvý deň sa predstavia súťažiaci I.-III. kategórie a druhý deň IV.-V. kategórie.
Centrum voľného času v Gelnici v spolupráci so Spišským osvetovým strediskom a Školským úradom v Margecanoch organizujú v Kultúrnom dome v Margecanoch 22. marca 2018 o 9.00hod. okresné kolo súťaže za okres Gelnica.
Tí najlepší nás budú reprezentovať na krajskom kole súťaže v Michalovciach, ba možno až na celoslovenskom kole v Dolnom Kubíne.
Samozrejme, dvere budú otvorené všetkým záujemcom dobrého prednesu a kvalitných textov.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.