67. Hviezdoslavov Kubín

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi organizuje tento rok už 67. ročník okresného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Recitátori z okresu Spišská Nová Ves budú prednášať alternatívnou formou a odborná porota rozhodne na základe zaslaných videí. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke a sociálnych sieťach Spišského kultúrneho centra a knižnice 22. júna 2021.

„Veľmi oceňujem všetkých recitátorov, ktorí na súťaž v umeleckom prednese nezanevreli a zodpovedne sa pripravovali celý rok. Chcem taktiež vyzdvihnúť prácu pedagógov a porotcov, že aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii mali záujem venovať sa svojim zverencom a zorganizovali nižšie postupové kolá tejto najstaršej recitačnej súťaže na Slovensku“, povedala Monika Tkáčová, poverená riadením SKCaK.

Najúspešnejší recitátori nás budú reprezentovať na krajskom kole súťaže v Michalovciach a verím, že tí najlepší aj na celoslovenskom kole v Dolnom Kubíne, ktoré sa tento rok uskutoční v posunutom termíne 27. – 30. októbra 2021.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.