68. Hviezdoslavov Kubín otvára svety, otvára oči pre umenie a umeniu oči

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje tento rok už 68. ročník okresného kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Hviezdoslavov Kubín, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum.
Recitátori z okresu Spišská Nová Ves sa počas dvoch dní 29. marca a 30. marca predstavia v piatich kategóriách v poézii a próze pred odbornou porotu v priestoroch Spišskej knižnice. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke a sociálnych sieťach Spišského kultúrneho centra a knižnice v nasledujúcich dňoch.

Jednou z tém 68. Hviezdoslavovho Kubína je otváranie svetov, otváranie očí pre umenie a umeniu oči. Hviezdoslavov Kubín v spoločnosti vytvára nielen literárne a recitátorské umelecké korene už šesťdesiaty ôsmy rok a tým ukazuje, že je pre život spoločnosti dôležitý, potrebný a pomáha ju kreovať. Ján Smrek a jeho báseň Oči sú motívom ďalšieho ročníka Hviezdoslavovho Kubína práve kvôli túžbe po tom vitálnejšom, po lepších zajtrajškoch pre nás všetkých.

“Že kvety oči majú, známa vec,
nimi sa pole mení na oltár,
na ktorom žiaria ako rady sviec.
A keď sa rosa spustí v ranné hodiny,
mávajú oči všetky byliny.
Tak, hľa, je celé pole jedna živá tvár.”
J. Smrek

Najúspešnejší recitátori nás budú reprezentovať na krajskom kole súťaže v Michalovciach. Tí najlepší postúpia na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 22. – 25. júna 2022 v Dolnom Kubíne.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.