69. Hviezdoslavov Kubín v spleti čiar a v obraze vlastný odkaz

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje tento rok už 69. ročník okresného kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Hviezdoslavov Kubín.

Súťaž v umeleckom prednese sa realizuje za finančnej podpory vyhlasovateľa a odborného garanta, ktorým je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Recitátori z okresu Spišská Nová Ves sa počas dvoch dní 28. marca a 29. marca 2023 predstavia v piatich kategóriách v poézii a próze pred odbornou porotou v priestoroch Spišskej knižnice a Osvety.

Hviezdoslavov Kubín sa tretí rok nesie v jednotnej vizuálnej identite prepojenej s tvorbou slovenských autorov. Vytvorila ju grafická dizajnérka Laura Morovská. Vizuálna identita 69. ročníka Hviezdoslavovho Kubína sa opiera o časť básne My – uprostred, súčasnej autorky Veroniky Dianiškovej. Báseň je súčasťou tretej poetickej zbierky autorky Správy z nedomovov, ktorú vydalo vydavateľstvo Modrý Peter.

My – uprostred
Sú správy, ktoré neunesú vlastnú váhu a vkradnú sa (neúprosne)
do ďalších dní. Máme strach: z vojny a z nich. On v bytoch
roztláča steny, usídľuje sa do puklín a prázdnych izieb.
Niekto príde, niekto nepríde, varíme kávu a čaj, v presnom poradí.
Opieraš sa chrbtom o stenu. Prídu, neprídu? Občas nás vyplaší
šuchot peria, otázky stratia hrot, vzduch sa na okamih znovu rozbehne.
Prevedieš ich cez nebezpečné chvíle, keď sa láme deň a ešte nie je jasné,
kam sa podeje. Skutočnosť nás vynecháva a nepýta sa
na nič. Ani my.

Najúspešnejší recitátori nás budú reprezentovať na krajskom kole súťaže v Michalovciach. Tí najlepší postúpia na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 21. – 24. júna 2023 v Dolnom Kubíne.

69. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN / VYHODNOTENIE

Reportáž TV Reduta:

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.