AMFO 2020

Vernisáž krajského kola Košického samosprávneho kraja

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva na vernisáž krajského kola celoštátnej súťaže pre neprofesionálnych fotografov AMFO 2020, ktorá sa uskutoční 23.7.2020 o 16:30 vo výstavných priestoroch na Zimnej 47 v Spišskej Novej Vsi.
V 48. ročníku mali neprofesionálni fotografi možnosť súťažiť v štyroch kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, multimediálna prezentácia a kategória cykly a seriály. Hlavnou myšlienkou súťaže je vyhľadávanie talentovaných tvorcov a zároveň vytváranie priestoru na rozvoj umeleckej činnosti. Do krajského kola postúpilo celkovo 55 autorov, vo veku od 16 rokov, ktorí ukázali svoj pohľad na svet cez hľadáčik fotoaparátu.
Odborná porota v zložení Mgr. Michaela Eliaš, Mgr. Matúš Matava, Ing. Pavol Kočiš hodnotila súťažné fotografie podľa presne stanovených kritérií. Pri výbere zohľadňovala výber témy, kompozíciu, zachytenie správneho okamihu, zobrazenie myšlienky ale aj technickú kvalitu záberu, kvalitu tlače a zrozumiteľnosť a význam záberu.
Pred vernisážou, v čase od 15:00 – 16:15 sa uskutoční rozborový seminár, počas ktorého si budú môcť autori odkonzultovať priamo s členmi poroty svoje úspešné, ale aj nepostupujúce práce. Výstava bude sprístupnená do 23.8.2020. Najlepšie diela poputujú do celoštátneho kola súťaže.
Vstup je voľný!

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.