AMFO 2020 / krajské kolo

Vernisáž krajského kola Košického samosprávneho kraja

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva na vernisáž krajského kola celoštátnej súťaže pre neprofesionálnych fotografov AMFO 2020. Konať sa bude 23. 7. 2020 o 16:30 hod. vo výstavných priestoroch na Zimnej 47 v Spišskej Novej Vsi.
V 48. ročníku mali neprofesionálni fotografi z Košického kraja možnosť súťažiť v štyroch kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, multimediálna prezentácia a kategória cykly a seriály. Hlavnou myšlienkou súťaže je vyhľadávanie talentovaných tvorcov a zároveň vytváranie priestoru na rozvoj umeleckej činnosti. Do krajského kola postúpilo celkovo 55 autorov vo veku od 16 rokov, ktorí ukázali svoj pohľad na svet cez hľadáčik fotoaparátu.
Odborná porota v zložení Mgr. Michaela Eliaš, Mgr. Matúš Matava, Ing. Pavol Kočiš hodnotila súťažné fotografie podľa presne stanovených kritérií. Pri výbere zohľadňovala výber témy, kompozíciu, zachytenie správneho okamihu, zobrazenie myšlienky ale aj technickú kvalitu záberu, kvalitu tlače a zrozumiteľnosť a význam záberu.
Pred vernisážou, v čase od 15:00 – 16:15 hod. sa uskutoční rozborový seminár, počas ktorého si budú môcť autori odkonzultovať priamo s členmi poroty svoje úspešné, ale aj nepostupujúce práce. Výstava bude sprístupnená do 23. 8. 2020. Najlepšie diela poputujú do celoštátneho kola súťaže.

 

Výsledky súťaže:

Veková skupina: autori do 16 rokov

 1. kategória: čiernobiela fotografia:
 1. miesto: —-
 2. miesto: —-
 3. miesto:—–

čestné uznania:——

  1. kategória: farebná fotografia
 1. miesto: Diana Tálová – Výnimočná
 2. miesto: Diana Baňačkai – Imaginárny kamarát
 3. miesto:——

čestné uznania:——

Veková skupina: autori do 21 rokov

 1. kategória: čiernobiela fotografia:
 1. miesto: Radovan Vaľuš – Výdych
 2. miesto: Bianka Ézsölová – Portrét dievčaťa
 3. miesto: Kristína Radičová – Schody

čestné uznania:

Bianka Ézsölová – Chlapec s obväzom

Radovan Vaľuš – Obeť

Natália Toporková – Precitnutie

  1. kategória: farebná fotografia
 1. miesto: Dávid Šipoš – Stanica, Tunel, Bubliny
 2. miesto: Lukáš Bičkoš – Ecological girl
 3. miesto: Natália Toporková – Skľúčenosť

čestné uznania:

Petra Karamanová – Obvyklý IV.

Adam Bielik – Perspective

Lukáš Sloboda – Underground

 Veková skupina: autori nad 21 rokov

 1. kategória: čiernobiela fotografia:
 1. miesto: Nicol Urbanová – Ráno nad Banskou Bystricou
 2. miesto: Miloš Fiľa – Gate
 3. miesto: Štefan Lipták – Zrkadlenie veže

čestné uznania:

Mária Kostovičková – Nezvyčajne obyčajný svet 1 a 3

Ján Šimko – Stratená v myšlienkach

Jozef Fekete – Za vodou

  1. kategória: farebná fotografia
 1. miesto: Ľubica Kremeňová – V skalách, Papradie
 2. miesto: Miloš Fiľa – Po schodoch
 3. miesto: Ľubica Turner – Na pláži

čestné uznania:

Jozef Fekete – Tenká červená čiara

Veronika Slivková – Náhodné stretnutie

Ján Ilkovič – Východ slnka nad Ostruňou

Kategória: multimediálna prezentácia:

 1. miesto: ——–
 2. miesto:——–
 3. miesto:———

čestné uznania:——-

Kategória: cykly a seriály:

 1. miesto: Daniel Pastucha – Svetelný orgán
 2. miesto: Ľubica Kremeňová – Sny o vode
 3. miesto: Veronika Slivková – Nevidím, nepočujem, nerozprávam

čestné uznania:——

 

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.