Amfo 2021

regionálne kolo celoštátnej súťaže Amfo

Fotografická súťaž Amfo je každoročnou udalosťou pre neprofesionálnych fotografov z celého Slovenska. Táto súťaž je trojstupňová a ocenené diela postupujú z regionálneho cez krajské až na celoštátne kolo.
Do súťaže Amfo sa zapájajú neprofesionálni fotografi bez obmedzenia veku a súťažia rozdelení do troch vekových skupín – autori do 15 rokov, autori od 15 do 25 rokov a autori nad 25 rokov. Každá skupina má dve kategórie – čiernobiela a farebná fotografia. Špeciálnou skupinou je štvrtá skupina – bez rozlíšenia veku, ktorá ma dve kategórie – cykly a seriály, experiment.
V tomto roku nám organizátorom a taktiež súťažiacim komplikuje priebeh súťaže pandémia. Do regionálneho kola sa zapojilo málo autorov, a preto sme sa rozhodli, že sa regionálne kolo v tomto roku konať nebude. Všetci účastníci súťaže postupujú do krajského kola súťaže.
Napriek všetkým obmedzeniam vám prinášame aspoň online galériu všetkých fotografií, ktoré boli prihlásené do regionálneho kola súťaže za okres Spišská Nová Ves a Gelnica.
Pozrieť si ju môžete tu

Organizátor regionálneho kola: Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Vyhlasovateľ súťaže: Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.