AMFO 2023

súťaž pre neprofesionálnych fotografov

Zapoj sa a ukáž čo vieš v regionálnom kole súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. V rámci súťaže, budeš môcť odkonzultovať  svoje fotografie s odborníkmi a odprezentovať ich aj na výstave.

Súťažné kategórie:

I. veková skupina: autori do 15 rokov
A. kategória: samostatné fotografie
B. kategória: diptych

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória: samostatné fotografie
B. kategória: diptych

III. veková skupina: autori nad 25 rokov
A. kategória: samostatné fotografie
B. kategória: diptych

Bez rozlíšenia veku:
C. kategória: cykly a seriály
D. kategória: experiment

Do regionálneho kola súťaže sa môžeš prihlásiť do 6. 3. 2023 vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:

www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Následne je potrebné doniesť vytlačené fotografie.

Pre bližšie informácie o súťaži klikni TU:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.