Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/c/1c7f2830-6c76-4591-9e82-8735d2927d25/skcak.sk/sub/osveta/wp-config.php on line 68

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/c/1c7f2830-6c76-4591-9e82-8735d2927d25/skcak.sk/sub/osveta/wp-config.php on line 69
AMFO 2024 – Spišské kultúrne centrum a knižnica / Osveta SNV
   

AMFO 2024

52. ročník celoštátnej postupovej súťaže pre neprofesionálnych fotografov

Zapoj sa a ukáž čo vieš v regionálnom kole súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku.

V rámci súťaže, budeš môcť odkonzultovať  svoje fotografie s odborníkmi a odprezentovať ich aj na výstave. Odporúčanou (nepovinnou) témou pre 52.ročník je: TELO.

Súťažné kategórie :

I. veková skupina: autori do 15 rokov

A. kategória: samostatné fotografie

B. kategória: diptych

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov

A. kategória: samostatné fotografie

B. kategória: diptych

III. veková skupina: autori nad 25 rokov

 A. kategória: samostatné fotografie

B. kategória: diptych

Bez rozlíšenia veku:

 C. kategória: cykly a seriály

 D. kategória: experiment

V kategórii samostatné fotografie je limit pre jednotlivé fotografické diela maximálne 4 fotografie.

Limit pre diptych sú maximálne dve dvojice fotografií, teda maximálne 4 fotografie. V kategórii cykly a seriály je možné prihlásiť len jeden súbor, ktorého obsahom sú minimálne 3 a maximálne 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných.

V kategórii experiment je možné prihlásiť len jeden súbor, ktorý môže obsahovať maximálne 10 fotografií.

Pre tlač fotografií je povinný formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm), 40 x 30 a štvorcový formát 30 x 30 cm. Každý autor je povinný označiť fotografie na rube identifikačným štítkom – textom, ktorý je súčasťou prihlášky.

Ak sa nevieš rozhodnúť, ktoré fotografie vybrať, príď na konzultácie so Stanislavom Mihalíkom, EP dňa 20. 2. 2024 o 16:30 hod. v Spišskom kultúrnom centre a knižnici (Zimná 47). Fotografie stačí doniesť na USB kľúči.

Do regionálneho kola súťaže sa môžeš prihlásiť do 4. 3. 2024 vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. Následne je potrebné doniesť vytlačené fotografie na adresu SKCaK, Zimná 47, Spišská Nová Ves.

Diplomy a ceny budú odovzdané na vernisáži najlepších fotografií dňa 4. 4. 2024 vo výstavných priestoroch SKCaK.

Pre bližšie informácie o súťaži klikni TUCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.