AMFO 2024

Vernisáž regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie.

Regionálne kolo súťaže AMFO 2024 spája nielen autorov rôznych vekových skupín, ale aj škálu rôznych tém i záujmov. Reportáž so zátiším, architektúru so súčasnou krajinou či portrét s digitálnymi kolážami. Pre 52. ročník bola vyhlásená odporúčaná téma „Telo“, ktorá však nemala veľký ohlas u Spišiakov. Dvadsaťšesť priaznivcov fotografie sa rozhodlo zapojiť väčšinou s inými témami prostredníctvom svojich 147 fotografií.

Vernisáž regionálneho kola sa uskutoční 4. 4. 2024 o 17:00 hod. v priestoroch Spišského kultúrneho centra a knižnice, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja, na Zimnej 47. Predchádzať jej bude rozborový seminár, na ktorom si môžu účastníci odkonzultovať svoje prihlásené fotografie s porotcami Mgr. Petrom Župníkom, Mgr. Renátou Novotnou Markovičovou a Annou Opinovou. V rámci vernisáže budú slávnostne vyhlásené výsledky a ceny odovzdané víťazom. Výstava potrvá do 5. 5. 2024 a tie najlepšie fotografie postupujú do krajského kola súťaže. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom  je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Program 4. 4. 2024:
16:00 – 17:00 hod. – Rozborový seminár s porotcami
17:00 hod. – Vernisáž najlepších fotografií

Výsledky súťaže:

I. veková skupina: autori do 15 rokov

A. kategória: Samostatná fotografia

Cena: Nela Dzurendová – Pravá tvár

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov

A. kategória: Samostatná fotografia

Čestné uznanie: Frederika Macková – Roztrieštená tma, Tajuplná brána

Čestné uznanie: Natália Hvizdošová – Ikony života, Vietor farieb

Čestné uznanie: Samuel Gazdura – Monument

Čestné uznanie: Lukáš Sloboda – História v pare

B. kategória: Diptych

Čestné uznanie: Frederika Macková – Mačací diabol

III. veková skupina: autori nad 25 rokov

A. kategória: Samostatná fotografia

Cena: Tibor Morihladko – Bré ránko, Dnes odmakané

Cena: Iva Liptáková – Sen o koryte, Odvíjanie času

Cena: Dávid Ilkovič – Jasná noc

Cena: Viliam Grega – Balón, Lietadlo

Čestné uznanie: Miloš Fiľa – Svetlá

Čestné uznanie: Ingrid Zgodavová – Plachetnica

Čestné uznanie: Martin Jaško – Silueta, Sedím na lavičke a je mi dobre

B. kategória: Diptych

Cena: Miloš Fiľa – Iné svety 1, 2

Cena: Martin Jaško – Galéria 1, 2

Cena: Viliam Grega – Troška radosti 1, 2

Čestné uznanie:  Ingrid Zgodavová – Osvietené cesty 1, 2

Bez rozlíšenia veku:

C. kategória: cykly a seriály

Cena: Viliam Grega – Uhly pohľadu 1, 2, 3, 4, 5

Cena: Dávid Ilkovič – Keď príroda čaruje 1, 2, 3

Čestné uznanie: Viera Sabovčíková – Žiarivá budúcnosť

D. kategória: experiment

Cena: Iva liptáková – Hľadanie núdzového východu 1, 2, 3, 4, 5, 6

Čestné uznanie: Michal Petrík – Štruktúra 2, 5, 6, 8

Čestné uznanie: Michaela Krajčiová – Despota 1, 2

Fotogaléria:

Reportáž TV Reduta:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.