AMFO 2024

Vernisáž fotografií krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie

Spišské kultúrne centrum a knižnica (SKCaK), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vás pozýva na vernisáž najlepších fotografií krajského kola súťaže AMFO 2024, ktorá sa uskutoční 6. 6. 2024 o 17.00 hod. v priestoroch SKCaK.
                                                                    
Do krajského kola Košického samosprávneho kraja postúpilo 65 autorov so 135 fotografiami. Pre 52. ročník bola vyhlásená odporúčaná téma „Telo“, ktorá však nemala veľký ohlas u autorov v našom kraji.

Odborná porota  v zložení: Mgr. art. Róbert Kočan, Stanislav Mihalík EP, MgA. Diana Kakara Dobrescu, sa zaoberala každou jednou prihlásenou fotografiou. Tie najlepšie  budete môcť vidieť do 16. 8. 2024.

Dňa 6. 6. o 15.30 hod. prebehne seminár na tému Telo vo fotografii – od histórie po súčasnosť v skratke.“ Lektorkou bude  MgA. Diana Kakara Dobrescu.

Od 16.15 hod. budete mať možnosť  konzultovať svoje súťažné fotografie na rozborovom seminári s odbornou porotou. Večer vyvrcholí o 17.00 hod., keď sa začne vernisáž a slávnostné odovzdávanie cien víťazným autorom.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom  je Národné osvetové centrum, z poverenia Ministerstva kultúry SR.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.