CESTA KOVU – Kováčstvo a razenie mincí

Remeselná dielňa zameraná na remeselné spracovanie kovu

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja spolu s mestom Gelnica, srdečne pozývajú na remeselnú dielňu v rámci projektu Cesta remesla, ktorá sa uskutoční v Gelnici na hradnom kopci Zámčisko. Remeselnou výrobou železných predmetov sa na území Slovenska zaoberali už Kelti. Ručná kováčska malovýroba sa formovala od 8. – 9. storočia až do polovice 20. storočia. V kráľovskom banskom meste Gelnica má spracovanie kovu svoju bohatú históriu. Miestni kováči boli známi výrobou klincov a reťazí, preto ich dodnes prezývajú „klinčikári“.

Kováč Cyril Horák­ – majster ľudovej umeleckej výroby pôsobil dlhé roky na Hrnčiarskej ulici v Košiciach. Dnes má dielňu v obci Ruskov a vedie kurzy pod záštitou ÚĽUV Košice. Predvedie vám ukážky svojho remesla, pričom si budete môcť vyraziť svoje vlastné gelnické mince.

Viac informácií: mlynarikova@skcak.sk, 053/ 4821 468

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.