CESTA VLNY – Základy spracovania vlny / 15.10.2022

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s mestom Gelnica, organizovalo v Baníckom múzeu v Gelnici remeselnú dielňu zameranú na základy spracovania vlny.

Účastníci mali možnosť vyskúšať si pod vedením lektorky Gabriely Gembickej základné techniky spracovania vlny. Dozvedeli sa o vlastnostiach jednotlivých druhov vĺn, mali možnosť porovnávať rôzne typy vlnených a iných živočíšnych vlákien. Učili sa vlnu česať, miešať rôzne farby, spriadať ju na vretienku a kolovrátkoch. Z kurzu si odniesli vlastnoručne vytvorenú priadzu, ktorú môžu použiť na výrobu pletených a háčkovaných výrobkov. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu Cesta remesla.Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.