CINEAMA 2022

Súťaž pre neprofesionálnych filmárov
Rád natáčaš videá na youtube a baví ťa to? Chceš sa v tom zlepšiť a počuť rady skúsených filmárov? Aj tento rok sa môžeš zapojiť do regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby, ktorú organizuje Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi. Pred uzávierkou súťaže prebehne rozborový seminár s lektorom, kde budeš môcť odkonzultovať svoju tvorbu.

Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom, mládeži

a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých žánrových kategóriách: dokumentárny film a publicistika, hraný film, animovaný film, experiment a videoklip.

Do regionálneho kola súťaže sa môžeš prihlásiť do 1. 4. 2022 vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:

https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

 

Všetky potrebné informácie nájdeš v propozíciách súťaže:

 
 


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.