Cineama 2023

„Ak môj film znechutí aspoň jedného človeka, nerobil som ho zbytočne.“
Woody Allen

Na súťažnej prehliadke regionálneho kola ochutná divák filmové diela od neprofesionálnych autorov zo Spiša.

Spišské kultúrne centrum a knižnica (SKCaK) v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje regionálne kolo 31. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby s názvom CINEAMA. Je to najstaršia a najprestížnejšia celoštátna súťaž v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku, ktorá vznikla v 60.-tych rokoch.

 V priestoroch SKCaK  21. apríla 2023  o 16:30 hod. predstavíme zaujímavé filmové produkcie z tvorby skúsených filmárov, ale aj z dielne mladých začínajúcich autorov. Tohtoročná Cineama ponúkne „z každého rožku trošku“. Dozviete sa zaujímavé informácie o histórii  Židovskej obce v Krompachoch, aké unikáty prírody sa nachádzajú vo Volovských vrchoch a zoznámite sa s tvorbou maliara, hudobníka a fotografa, Ladislava Vikartovského. V kategórii videoklip a experiment sa odprezentuje miestne gymnázium a myšlienka zjednotenia ľudstva. Svoje zastúpenie má v tohtoročnej kolekcii aj hraný a animovaný film, kde sa riešia vzťahy medzi rovesníkmi, ale aj k sebe samému.

Porota v zložení  Mgr. art. Julián Bosák,  Mgr. art. Lukáš Marhefka a  Mgr. art. Ivana Šebestová, Art.D vyberie tie najlepšie výtvory, ktoré postúpia do krajského kola v Rožňave. Súčasťou podujatia je aj rozborový seminár, kde budú autori usmernení  radami porotcov, aby sa v budúcnosti vystríhali chýb a naučili sa aj niečo nové.

Zdroj: Mgr. Miriama Bukovinská, Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej VsiCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.