CineAMAfest Košického kraja

Záujemcovia a priaznivci filmového umenia si 3.- 4. júna budú môcť v kine Úsmev v Košiciach vychutnať 47 krátkych nekomerčných filmov.

Centrum kultúry Košického kraja, ktorého zriaďovateľom je župa, organizuje podujatie CineAMAfest. Autormi filmov, ktoré budú premietané, sú neprofesionálni filmári z Košického kraja, pre ktorých sa natáčanie filmov stalo záľubou. Každoročne sa aktívne zapájajú do postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA, z ktorej si za svoju tvorbu odnášajú ocenenia.

Medzi najúspešnejších autorov patria práve deti do 16 rokov a mládež vo vekovej kategórii 16-21 rokov, predovšetkým v žánri animovaného filmu. Práve to je dôvod, prečo sa Centrum kultúry Košického kraja rozhodlo zorganizovať podujatie CineAMAfest, kde budú pred širokou verejnosťou premietnuté tie najlepšie filmy od autorov z Košického kraja, ktoré získali ocenenie za posledné štyri roky nielen na krajskej a celoštátnej súťaži amatérskej filmovej tvorby Cineaama, ale aj  na svetovom  kongrese a festivale neprofesionálneho filmu UNICA.

„Našou snahou bolo priniesť tie najlepšie snímky do Košického kraja pre tých, ktorí nemali doteraz možnosť zúčastniť sa ako diváci na prehliadke Cineama, konajúcej sa v rôznych mestách Slovenska. Okrem toho sme v rámci festivalu zorganizovali aj Ateliér animovanej tvorby, na ktorom deti základných škôl a stredoškolská mládež vytvorili film o erboch miest Košického kraja. Premiéra krátkej animácie bude práve na CineAMAfest-e. Snímka nepochybne zaujme kreatívnym prístupom tvorcov.“ uviedla organizátorka festivalu Helga Tomondyová.

V rámci programu CineAMAfest zavíta do Košíc známy režisér a vysokoškolský pedagóg pôsobiaci v Bratislave Róbert Šveda. Jeho erudovanosť v oblasti filmovej tvorby určite ocenia študenti umeleckých škôl a filmári, pre ktorých je určený odborný seminár pod názvom „Talking pictures.“ Uskutoční sa v kine Úsmev dňa 3. júna v piatok od 9.00 do 11.00. O 11.00 sa bude konať slávnostné otvorenie filmového festivalu CineAMAfest Košického kraja, po ktorom budú môcť diváci sledovať prvý blok filmov až do 12.30. Filmový maratón bude pokračovať  ďalšími troma blokmi ocenených filmov v sobotu 4.júna od 14.00 do 17.00.

Garantom a vyhlasovateľom postupovej súťaže Cineama, ktorá slávi v tomto roku      30. výročie svojho vzniku, je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Realizátormi regionálnych kôl v našom kraji je okrem Centra kultúry Košického kraja v Košiciach aj Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi a Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, ktoré dlhé roky organizuje krajskú súťaž. „Som presvedčený, že bez zanietenej práce kultúrnych pracovníkov, ale aj pedagógov v umeleckých školách, ZUŠ-kách, Centrách voľného času, filmových krúžkoch a kluboch, by amatérska filmová tvorba nebola taká úspešná. Verím, že festival amatérskej filmovej tvorby CineAMAfest poskytne návštevníkom hodnotný program a prispeje k rozšíreniu kultúrnej ponuky nekomerčného charakteru,“ povedal riaditeľ CKKK Michal Kupec.

Záujemcov o filmovú tvorbu pozýva Košický samosprávny kraj, Centrum kultúry Košického kraja, Gemerské osvetové stredisko a Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi na CineAMAfest Košického kraja do kina Úsmev v Košiciach dňa 3.- 4. júna. Vstup na podujatie je voľný.

Podujatie z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je Fond na podporu umenia.Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.