Čo vieš o hviezdach?

Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže

„Poklady skryté na oblohe sú také obrovské, že ľudský rozum nikdy nebude mať nedostatok čerstvej potravy.“

                                                                                                                                        Johannes Kepler

Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Spišskej Novej Vsi organizuje regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže o vesmíre s názvom „Čo vieš o hviezdach?“. Podujatie sa uskutoční dňa 21. marca 2017 o 9.00hod. v priestoroch Multifunkčného banícko-energetického centra v Spišskej Novej Vsi.
Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu zo základných a stredných škôl v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.
Súťažiť budú jednotlivci v troch kategóriách. Svoje poznatky o vesmíre, zaoberajúce sa vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav pretavia do troch nezávislých častí:

1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 – 10
2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
3. Ústne kolo

Víťazi z regionálneho kola postúpia do krajského kola, ktoré sa bude konať 25., 26. a 27. apríla 2017 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.