Čo vieš o hviezdach?

Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže
„Astronómia je veda, ktorej objavom vďačíme prinajmenšom za to, ako sa ľudstvo javí v celej svojej veľkosti a cez ktorú si človek najlepšie uvedomuje aký je maličký.“
Georg C. Lichtenberg

Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Spišskej Novej Vsi organizuje každoročne regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže o vesmíre s názvom „Čo vieš o hviezdach?“. Podujatie sa uskutoční dňa 14.3.2018 o 8.30 hod. v priestoroch Multifunkčného banícko-energetického centra, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves.
Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu zo základných a stredných škôl v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.
Súťažiť budú jednotlivci v troch kategóriách. Svoje poznatky o vesmíre, zaoberajúce sa vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav pretavia do troch nezávislých častí:

1. Otázky
2. Historický test
3. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
4. Príklady a úlohy

Víťazi z regionálneho kola postúpia do krajského kola, ktoré sa bude konať 24., 25. a 26. apríla 2018 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.