Čo vieš o hviezdach?

Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže

„Najnepochopitelnejšie na našom vesmíre je to, že je pochopiteľný.“
Albert Einstein
Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Spišskej Novej Vsi organizuje každoročne regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže o vesmíre s názvom „Čo vieš o hviezdach?“. Podujatie sa uskutoční dňa 19. marca 2019 o 8.30 hod v priestoroch Multifunkčného banícko-energetického centra v Spišskej Novej Vsi. Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu zo základných a stredných škôl v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.
Súťažiť budú jednotlivci v troch kategóriách. Svoje poznatky o vesmíre, zaoberajúce sa vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav pretavia do troch nezávislých častí:

1. Otázky
2. Historický test
3. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
4. Príklady a úlohy

Víťazi z regionálneho kola postúpia do krajského kola, ktoré sa bude konať 15., 16., a 17. apríla 2019 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.