Čo vieš o hviezdach?

Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže

„Najnepochopiteľnejšie na našom vesmíre je to, že je pochopiteľný.“
Albert Einstein

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje každoročne regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže o vesmíre s názvom „Čo vieš o hviezdach?“. Podujatie sa uskutoční dňa 22. 3. 2022 o 8.30 hod. v priestoroch SKCaK. Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu zo základných a stredných škôl v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

Súťažiť budú jednotlivci v troch kategóriách. Svoje poznatky o vesmíre, zaoberajúce sa  vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav pretavia do troch nezávislých častí:
 
1. Otázky
2. Historický test
3. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
 4. Príklady a úlohy
 
Víťazi z regionálneho kola postúpia do krajského kola, ktoré sa bude konať v apríli 2022 v Košiciach.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.